Strona główna  »   Aktualności    

Aktualności

Podpisanie protokółu odbioru końcowego dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin kotła K3 i K4 w PGE Energia Ciepła S.A.

2019-01-14

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 31.12.2018 podpisano protokół odbioru końcowego dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin kotła K3 i K4 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Instalacje spełniają wszystkie gwarantowane parametry techniczne zgodnie z zapisami umowy.

SBB ENERGY wybuduje kotłownię szczytowo-rezerwową w Elektrowni Łagisza w Będzinie

2018-09-28

Kolejnym projektem wygrany przez SBB  ENERGY SA jest budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w Elektrowni Łagisza w Będzinie.

Zadanie obejmuje realizację „pod klucz” szczytowo-rezerwowego źródła ciepła grzewczego, podłączonego do istniejącej w elektrowni sieci wody grzewczej.

Całemu zespołowi zaangażowanemu w projekt życzymy sukcesów w realizacji przedsięwzięcia.


SBB ENERGY realizuje budowę instalacji oczyszczania spalin dla kotłów OR-32 i WR-25

2018-09-27

Pozytywnych informacji ciąg dalszy. Nasi specjaliści będą realizować budowę instalacji oczyszczania spalin dla kotłów OR-32 i WR-25 znajdujących się  w Elektrociepłowni Łąkowa II należącej do OPEC-INEKO Sp. z o.o.

Inwestycja ma za zadanie osiągnięcie standardów emisji spalin określonych w nowej dyrektywie UE.

Całemu zespołowi koordynującemu aktualny kontrakt życzymy powodzenia i pomyślnej realizacji projektu.