Rozruch

SBB ENERGY S.A.  oferuje kompleksowe usługi w zakresie uruchomień oraz prace specjalistyczne zespołów rozruchowych dla następujących obiektów:

 • bloki energetyczne,
 • kotły parowe i wodne,
 • turbiny wodne, parowe oraz gazowe,
 • instalacje Odsiarczania Spalin,
 • instalacje Odazotowania Spalin,
 • stacje Uzdatniania Wody,
 • układy pozablokowe, instalacje biomasy, nawęglania, odpopielania,
 • tłocznie gazu,
 • instalacje produkcyjne w zakładach przemysłowych,

SBB ENERGY S.A. oferuje prace rozruchowe w ramach następujących technologii:

 • obróbka chemiczna kotłów, rurociągów i zbiorników,
 • przedmuchiwanie parą przegrzewaczy kotłów i rurociągów, 
 • suszenie obmurzy (kotłów, pieców przemysłowych), 
 • wygrzewanie powłok antykorozyjnych,

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .