/* * Theme Name: SBB * Description: motyw dla SBB Energy * Author: ad360 */Komunikat z dnia 29.08.2023 - SBB ENERGY S.A.

Komunikat z dnia 29.08.2023

Zarząd SBB ENERGY S.A. („Spółka’) z siedzibą w Opolu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się 13.09.2023 roku o godz.11:30 w biurze Spółki, przy ul. Generała Józefa Sowińskiego 11,

44-100 Gliwice., z proponowanym porządkiem obrad, który obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie Spółki z „ELMAX” sp. z o.o.

4. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .