Kim jesteśmy

Firma SBB ENERGY S.A. od 1992 roku prowadzi działalność w sektorach energetyki i przemysłu, świadcząc usługi w zakresie rozruchu, montażu mechanicznego, instalacji elektrycznych i AKPiA oraz kompleksowych prac specjalistycznych. Ponadto, SBB ENERGY S.A. dostarcza szereg nowoczesnych technologii w obszarze ochrony środowiska.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ:

Kompleksowy rozruch bloków energetycznych, optymalizacja urządzeń oraz systemów energetycznych,  wielobranżowe montaże i remonty w sektorze energetycznym oraz przemyśle, rozruch oraz optymalizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, czyszczenie chemiczne oraz trawienie instalacji i urządzeń w sektorze energetycznym oraz przemyśle, badania laboratoryjne umożliwiające opracowanie optymalnych technologii dla potrzeb realizowanych procesów chemicznego czyszczenia, montaże elektryczne oraz AKPiA wraz z dostawą sprzętu i rozdzielnic w sektorze energetycznym oraz przemyśle, modernizacja kotłów w układzie pod klucz w celu redukcji emisji NOx i SOx, modernizacja kotłów w układzie pod klucz w celu współspalania dużej ilości biomasy, konwersja kotłów opalanych węglem na biomasę oraz na gaz, instalacje redukcji emisji rtęci, innowacyjne projekty wodorowe.

 

SBB ENERGY prezentuje wartości wpisujące się w trend nowych zrównoważonych rozwiązań, równocześnie zarządzając biznesem w sposób odpowiedzialny. Wszelkie działania dotyczące bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te ukierunkowane na jego rozwój są prowadzone w duchu poszanowania dla obowiązujących przepisów prawa oraz w oparciu o uczciwe i równe traktowanie współpracowników, klientów, kontrahentów i dostawców. W celu propagowania praktyk biznesowych w nurcie zrównoważonego rozwoju podejmujemy współpracę z następującymi organizacjami:

Od 2021 roku SBB ENERGY SA jest zaangażowane w inicjatywę odpowiedzialności korporacyjnej ONZ Global Compact oraz jej zasad w obszarach praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Aktualności

/

SBB w liczbach

47 realizacji jako generalny wykonawca
178 realizacji z zakresu rozruchu i prac specjalistycznych
59 realizacji z zakresu montażu mechanicznego
45 realizacji z zakresu montażu elektrycznego i AKPiA
17 zrealizowanych prac projektowych w branży elektrycznej i AKPiA

Kariera w SBB

Aktualne oferty pracy

Relacje inwestorskie

/

Skontaktuj się


  SBB ENERGY S.A.
  ul. Łowicka 1
  45-324 Opole, Polska

  NIP: 525-257-08-11
  REGON: 146939652

  biuro@sbbenergy.pl
  tel. +48 77 4 517 310
  fax +48 77 455 72 21

  SBB ENERGY S.A.
  ul. Józefa Sowińskiego 11
  44-121 Gliwice

  Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .