Kim jesteśmy

Firma SBB ENERGY S.A. od 1992 roku prowadzi działalność w sektorach energetyki i przemysłu, świadcząc usługi w zakresie rozruchu, montażu mechanicznego, instalacji elektrycznych i AKPiA oraz kompleksowych prac specjalistycznych. Ponadto, SBB ENERGY S.A. dostarcza szereg nowoczesnych technologii w obszarze ochrony środowiska.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ:

Kompleksowy rozruch bloków energetycznych, optymalizacja urządzeń oraz systemów energetycznych,  wielobranżowe montaże i remonty w sektorze energetycznym oraz przemyśle, rozruch oraz optymalizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, czyszczenie chemiczne oraz trawienie instalacji i urządzeń w sektorze energetycznym oraz przemyśle, badania laboratoryjne umożliwiające opracowanie optymalnych technologii dla potrzeb realizowanych procesów chemicznego czyszczenia, montaże elektryczne oraz AKPiA wraz z dostawą sprzętu i rozdzielnic w sektorze energetycznym oraz przemyśle, modernizacja kotłów w układzie pod klucz w celu redukcji emisji NOx i SOx, modernizacja kotłów w układzie pod klucz w celu współspalania dużej ilości biomasy, konwersja kotłów opalanych węglem na biomasę oraz na gaz, instalacje redukcji emisji rtęci, innowacyjne projekty wodorowe.

 

SBB ENERGY SA razem z inicjatorem projektu 3W – Bankiem Gospodarstwa Krajowego rozpoczęła współpracę w zakresie:

 • współdziałania przy upowszechnianiu wiedzy na temat potencjału wodoru, wody i węgla w gospodarce, innowacyjnych technologii i projektów dot. zasobów 3W, odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego rozwoju
 • wspólnego inicjowania działań w organizacjach i instytucjach, które zajmują się upowszechnianiem zrównoważonego rozwoju i odnawialnych źródeł energii
 • przekazywania w dobrej wierze wiedzy oraz informacji dotyczących technologii gospodarki 3W w Polsce i w Unii Europejskiej

Idea 3W zaprezentowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego to wizja przyszłości, która podnosi jakość życia dzięki innowacjom w zarządzaniu zasobami wody, wykorzystaniu wodoru w transformacji energetycznej oraz rozwijaniu nowoczesnych technologii węglowych do tworzenia innowacyjnych materiałów i technologii.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony: https://www.bgk.pl/3w/

Aktualności

/

SBB w liczbach

47 realizacji jako generalny wykonawca
178 realizacji z zakresu rozruchu i prac specjalistycznych
59 realizacji z zakresu montażu mechanicznego
45 realizacji z zakresu montażu elektrycznego i AKPiA
17 zrealizowanych prac projektowych w branży elektrycznej i AKPiA

Kariera w SBB

Aktualne oferty pracy

Relacje inwestorskie

/

Skontaktuj się


  SBB ENERGY S.A.
  ul. Łowicka 1
  45-324 Opole, Polska

  NIP: 525-257-08-11
  REGON: 146939652

  biuro@sbbenergy.pl
  tel. +48 77 4 517 310
  fax +48 77 455 72 21

  SBB ENERGY S.A.
  ul. Józefa Sowińskiego 11
  44-121 Gliwice

  Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .