/* * Theme Name: SBB * Description: motyw dla SBB Energy * Author: ad360 */Komunikat z dnia 05.10.2020 - SBB ENERGY S.A.

Komunikat z dnia 05.10.2020

Zarząd SBB ENERGY S.A. („Spółka’) z siedzibą w Opolu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się 20 października 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Opolu przy ul. Łowickiej 1, z poniższym porządkiem obrad:

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SBB ENERGY S.A.

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia;
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .