Generalne wykonawstwo

 • 2022

  Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu

 • 2021

  Budowa kotłowni gazowej o mocy 5x32 MWt w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach”

 • 2021

  Budowa jednostki wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1,0 MW - Promet-Plast s.c. Elżbieta i Andrzej Jeżewscy

 • 2020

  Wykonanie instalacji odazotowania spalin - blok 71MW w JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.”

 • 2020

  Zabudowę Instalacji Oczyszczania Spalin dla kotłów WR-25 w Ciepłowni Północ i Ciepłowni Południe w ramach projektu pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT” w RADPEC S.A.”

 • 2019

  Zabudowa instalacji ochrony środowiska na kotłach KFA i KFB w celu spełnienia reżimów stężeniowych zgodnie z konkluzjami BAT w EC Żerań w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2019

  Wykonanie usługi polegającej na nadzorze technicznym podczas modernizacji Bloku energetycznego nr 1 i 3 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.

 • 2018

  Budowa instalacji oczyszczania spalin (IOS) w Ciepłowni Łąkowa - OPEC INEKO Sp. z o.o

 • 2018

  Modernizacja kotła typu OP-230/K-1 w zakresie systemów redukcji NOx, zainstalowanego w Elektrociepłowni Wrocław / Kogeneracja S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich.

 • 2018

  Dostawa i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 bloków nr 5,6,7,8 w Zespole Elektrowni Dolna Odra / PGE GiEK.

 • 2018

  Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.

 • 2018

  Redukcja emisji NOx poniżej 150 mg/Nm3 na blokach nr 1, 2 i 4 w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole.

 • 2018

  Przebudowa kotła nr 4 na paliwo gazowe w Synthos Dwory 7 w Oświęcimiu.

 • 2017

  Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów OP-230 w EC Bydgoszcz.

 • 2017

  Instalacja Odazotowania Spalin metodą katalityczną - SCR celem obniżenia stężenia NOx w spalinach poniżej 150mg/Nm3 w CEZ Skawina SA.

 • 2016

  Technologia SNCR dla kotłów K14, K15, K16, K17, K18 i K19 w Elektrowni Unipetrol Litvinov.

 • 2016

  Redukcja emisji NOx poniżej 150 mg/Nm3 na bloku nr 3 metodą niekatalityczną w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole.

 • 2015

  Projekt, wykonanie i montaż pomiarów podstawowych i instalacji SNCR dla dwóch kotłów BC-50 w EC Wybrzeże w Gdyni.

 • 2015

  Budowa instalacji odazotowania spalin kotła WP70 Nr 5 w EC Zofiówka / PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA.

 • 2015

  Modernizacja kotłów OP140 (1K2), OP430 (2K i 3K) w EC Karolin Veolia Energia Poznań ZEC S.A. w celu redukcji emisji NOx.

 • 2014

  Dostawa i montaż instalacji do ograniczenia emisji tlenków azotu na blokach 4, 5, 6 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

 • 2013

  Modernizacja "pod klucz" kotłów pyłowych opalanych węglem brunatnym OP650b bloków 1, 2 w celu ograniczenia emisji NOx do poziomu poniżej 200mg/Nm3 w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA - Elektrownia Pątnów I.

 • 2013

  Redukcja emisji NOx poniżej 200mg/Nm3 na blokach 1,2 i 4 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole.

 • 2012

  Zabudowa systemu SNCR na kotle OP-230/K1 w Elektrociepłowni Wrocław / Kogeneracja S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich.

 • 2012

  Dostawa i montaż instalacji do ograniczenia NOx bloków 1, 2 i 3 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

 • 2010

  Rozbudowa EC Gazowej w Siedlcach.

 • 2010

  Wykonanie instalacji biomasy dla kotłów K3 i K9 w EC-3 Łódź / Veolia Energia Łódź.

 • 2010

  Modernizacja kotła K5 w celu redukcji Nox w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA - Elektrownia Pątnów.

 • 2010

  Wykonanie projektu oraz realizacja dostaw dla instalacji biomasowej w Elektrowni Stalowa Wola.

 • 2009

  Dostosowanie kotła OP-230 K-1 do współspalania biomasy w Elektrociepłowni Wrocław / Kogeneracja S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich.

 • 2022

  Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu

 • 2021

  Budowa kotłowni gazowej o mocy 5x32 MWt w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach”

 • 2021

  Budowa jednostki wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1,0 MW - Promet-Plast s.c. Elżbieta i Andrzej Jeżewscy

 • 2020

  Wykonanie instalacji odazotowania spalin - blok 71MW w JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.”

 • 2020

  Zabudowę Instalacji Oczyszczania Spalin dla kotłów WR-25 w Ciepłowni Północ i Ciepłowni Południe w ramach projektu pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT” w RADPEC S.A.”

 • 2019

  Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych temperatury spalin kotła WP-70 pod kątem przyszłej zabudowy instalacji odazotowania spalin w EC Zofiówka / PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA.

 • 2019

  Zabudowa instalacji ochrony środowiska na kotłach KFA i KFB w celu spełnienia reżimów stężeniowych zgodnie z konkluzjami BAT w EC Żerań w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2019

  Wykonanie usługi polegającej na nadzorze technicznym podczas modernizacji Bloku energetycznego nr 1 i 3 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.

 • 2018

  Budowa instalacji oczyszczania spalin (IOS) w Ciepłowni Łąkowa - OPEC INEKO Sp. z o.o

 • 2018

  Wykonanie analizy możliwości modernizacji kotła WP-70 nr 5 pod kątem zwiększenia wydajności maksymalnej trwałej (WMT) przy spalaniu pyłu węgla kamiennego w Elektrociepłowni "Będzin" S.A.

 • 2018

  Modernizacja kotła typu OP-230/K-1 w zakresie systemów redukcji NOx, zainstalowanego w Elektrociepłowni Wrocław / Kogeneracja S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich.

 • 2018

  Dostawa i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 bloków nr 5,6,7,8 w Zespole Elektrowni Dolna Odra / PGE GiEK.

 • 2018

  Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.

 • 2018

  Redukcja emisji NOx poniżej 150 mg/Nm3 na blokach nr 1, 2 i 4 w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole.

 • 2018

  Wykonanie pomiarów rozpływu powietrza na zimno nad rusztem kotła WP-25 nr 3 wraz z opinią techniczną dotyczącą sposobu jego modernizacji dla Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

 • 2018

  Przebudowa kotła nr 4 na paliwo gazowe w Synthos Dwory 7 w Oświęcimiu.

 • 2018

  Inwentaryzacja, badania diagnostyczne oraz optymalizacja układu technologicznego kotła nr 9 w Synthos S.A. w Oświęcimiu.

 • 2017

  Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów OP-230 w EC Bydgoszcz.

 • 2017

  Optymalizacja procesu spalania i układu Rotamix kotła OP230/K-1 w celu uzyskania wymaganych emisji Nox w Elektrociepłowni Wrocław / Kogeneracja S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich.

 • 2017

  Instalacja Odazotowania Spalin metodą katalityczną - SCR celem obniżenia stężenia NOx w spalinach poniżej 150mg/Nm3 w CEZ Skawina SA.

 • 2017

  Koordynacja modernizacji bloku nr 2 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

 • 2016

  Technologia SNCR dla kotłów K14, K15, K16, K17, K18 i K19 w Elektrowni Unipetrol Litvinov.

 • 2016

  Redukcja emisji NOx poniżej 150 mg/Nm3 na bloku nr 3 metodą niekatalityczną w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole.

 • 2015

  Projekt, wykonanie i montaż pomiarów podstawowych i instalacji SNCR dla dwóch kotłów BC-50 w EC Wybrzeże w Gdyni.

 • 2015

  Budowa instalacji odazotowania spalin kotła WP70 Nr 5 w EC Zofiówka / PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA.

 • 2015

  Rozruch bloków nr 1 i 2 w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA - Elektrownia Pątnów.

 • 2015

  Modernizacja kotłów OP140 (1K2), OP430 (2K i 3K) w EC Karolin Veolia Energia Poznań ZEC S.A. w celu redukcji emisji NOx.

 • 2014

  Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni "Będzin" S.A.

 • 2014

  Opracowanie projektu na prace związane z demontażem instalacji w EC Pigna i przeniesieniem do EC Karolin / Veolia Energia Poznań ZEC S.A.

 • 2014

  Dostawa i montaż instalacji do ograniczenia emisji tlenków azotu na blokach 4, 5, 6 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

 • 2013

  Wykonanie powłoki antykorozyjnej parownika K-1 w PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie / Elektrociepłownia Kraków.

 • 2013

  Wykonanie zabezpieczenia powłoką HybridMD komór paleniskowych kotłów OP-430 nr K-14 i K-15 w EC Siekierki w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2013

  Wykonanie powłok antykorozyjnych parowników kotłów parowych dla EC Wybrzeże S.A. Gdynia, ZEW Kogeneracja, EC Kraków).

 • 2013

  Modernizacja "pod klucz" kotłów pyłowych opalanych węglem brunatnym OP650b bloków 1, 2 w celu ograniczenia emisji NOx do poziomu poniżej 200mg/Nm3 w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA - Elektrownia Pątnów I.

 • 2013

  Redukcja emisji NOx poniżej 200mg/Nm3 na blokach 1,2 i 4 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole.

 • 2013

  Wykonanie powłok hybrydowych na kotłach nr 2-7 w Enea Elektrownia Połaniec.

 • 2012

  Zapewnienie personelu inżynierskiego do przygotowania oferty na wykonanie bloku nadkrytycznego w Elektrowni Kozienice w Swierżach Górnych / Enea Wytwarzanie.

 • 2012

  Wykonanie warstwy kompozytowej parownika kotła K-4 w PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie / Elektrociepłownia Kraków.

 • 2012

  Wykonanie powłoki Hybrid DGL parownika kotła OP-430/K-2 w celu uzyskania wymaganych emisji Nox w Elektrociepłownia Wrocław / Kogeneracja S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich.

 • 2012

  Zabudowa systemu SNCR na kotle OP-230/K1 w Elektrociepłowni Wrocław / Kogeneracja S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich.

 • 2012

  Wykonanie naprawy powłoki Hybrid MD kotła OP430 K7 w EC-3 Łódź / Veolia Energia Łódź.

 • 2012

  Studium wykonalności - modernizacja kotła parowego BKZ-420 dostosowanie go do spalania biopaliw w Elektrociepłownia Kaunas / UAB Kauno termofikacijos elektrine.

 • 2012

  Wykonanie powłoki ochronnej typu Hybryd Bio na ekranach kotła nr 1 w Enea Elektrownia Połaniec.

 • 2012

  Dostawa i montaż instalacji do ograniczenia NOx bloków 1, 2 i 3 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

 • 2010

  Prace naukowo-badawcze dla Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.

 • 2010

  Rozbudowa EC Gazowej w Siedlcach.

 • 2010

  Wykonanie instalacji biomasy dla kotłów K3 i K9 w EC-3 Łódź / Veolia Energia Łódź.

 • 2010

  Modernizacja kotła K5 w celu redukcji Nox w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA - Elektrownia Pątnów.

 • 2010

  Wykonanie projektu oraz realizacja dostaw dla instalacji biomasowej w Elektrowni Stalowa Wola.

 • 2009

  Dostosowanie kotła OP-230 K-1 do współspalania biomasy w Elektrociepłowni Wrocław / Kogeneracja S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich.

Montaż elektryczny i AKPiA

 • 2021

  Modernizacja BMS na kotłach K1-K7 w Zakładzie Elektrociepłowni PKN ORLEN S.A.

 • 2018

  Dostawa, prace montażowe i uruchomienie urządzeń AKPiA związane z rozbudową fabryki BASF w Środzie Śląskiej

 • 2018

  Wykonanie prac montażowych AKPiA z zakresu ECS na potrzeby Budowy Bloków 5 i 6 w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2018

  Modernizacja elektrofiltrów na blokach 1 do 4 – dostosowanie do konkluzji BAT w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.

 • 2017

  Przeprowadzenie prób rozruchowych dla nowoprojektowanych Bloków 5 i 6 2x900MW w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2016

  Wykonanie prac modernizacyjnych instalacji dla BASF Polska sp. z o.o. Zakład produkcji katalizatorów w Środzie Śląskiej.

 • 2016

  Prace montażowe dot.centralnej części systemu DCS oraz zakresu AKPiA w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2015

  Zmiany w napędach pomp PX1 dla bloków 3 i 4 w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2015

  Wykonanie prac projektowych dla potrzeb generatora 6MWe w PCC Rokita w Brzegu Dolnym.

 • 2013

  System sterowania i instalacjia branży AKPiA dla BASF Polska sp. z o.o. Zakład produkcji katalizatorów w Środzie Śląskiej.

 • 2012

  Wykonanie prac rozruchowych branży AKPiA przy projekcie LMG Lubiatów.

 • 2012

  Przebudowa układu elektroenergetycznego starej oczyszczalni ścieków Konstancin-Jeziorna z zasilania 6kV na zasilanie 15kV w sieci PGE.

 • 2011

  Montaż branży elektrycznej i AKPiA na instalacji biomasy w Zespole Elektrowni Dolna Odra / PGE GiEK.

 • 2009

  Prace z branży AKPiA w ICI Pilawa.

 • 2006

  Udział specjalistów branży elektrycznej w pracach rozruchowych na terenie Moneypoint Power Station w Irlandii.

 • 2021

  Modernizacja BMS na kotłach K1-K7 w Zakładzie Elektrociepłowni PKN ORLEN S.A.

 • 2019

  Prace demontażowe i montażowe w ramach realizacji zadania - Migracja systemu DCS na Bloku nr 2 oraz na bloku nr 5 w Elektrociepłowni Gdańskiej.

 • 2018

  Dostawa, prace montażowe i uruchomienie urządzeń AKPiA związane z rozbudową fabryki BASF w Środzie Śląskiej

 • 2018

  Remont turbozespołu w Wydziale EC-4 w Legnicy w zakresie AKPiA oraz elektryki.

 • 2018

  Montaż drugorzędnych przyłączy automatycznych (bloki 5 i 6 oraz systemy pozablokowe) w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2018

  Wykonanie prac montażowych AKPiA z zakresu ECS na potrzeby Budowy Bloków 5 i 6 w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2018

  Modernizacja elektrofiltrów na blokach 1 do 4 – dostosowanie do konkluzji BAT w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.

 • 2017

  Przeprowadzenie prób rozruchowych dla nowoprojektowanych Bloków 5 i 6 2x900MW w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2016

  Wykonanie prac modernizacyjnych instalacji dla BASF Polska sp. z o.o. Zakład produkcji katalizatorów w Środzie Śląskiej.

 • 2016

  Wykonanie robót branży elektrycznej i AKPiA w ramach realizacji zadania „Uruchomienie filtra workowego dla instalacji nowego kotła w EC Fortum Zabrze.

 • 2016

  Prace montażowe (elektryczne i AKPiA) dla instalacji IOS SCR K2 w EC Siekierki w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2016

  Prace montażowe dot.centralnej części systemu DCS oraz zakresu AKPiA w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2016

  Dostawa i montaż instalacji uziemiającej i ekwipotencjalnej turbozespołu Bl 5 i 6 - Q42.1 w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2016

  Nadzór inżynieryjny w nowej Fabryce Volkswagen we Wrześni.

 • 2015

  Wykonanie remontu turbozespołu TG-2 w EC-4 Legnica.

 • 2015

  Zmiany w napędach pomp PX1 dla bloków 3 i 4 w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2015

  Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych w budynkach 5UHA i 6UHA w ramach budowy bloków energetycznych w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2015

  Dostawa i uruchomienie automatyki SZR/PPZ rozdzielni 6 kV RR-2 w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2015

  Demontaż i montaż branży elektrycznej i AKPiA dla linii transportu warzyw w Nutricia Polska Sp. z o.o.. Demontaż istniejących napędów, przeniesienie urządzeń i ponowny montaż. Dostawa kabli i wymiana tras kablowych.

 • 2015

  Wykonanie prac projektowych dla potrzeb generatora 6MWe w PCC Rokita w Brzegu Dolnym.

 • 2013

  System sterowania i instalacjia branży AKPiA dla BASF Polska sp. z o.o. Zakład produkcji katalizatorów w Środzie Śląskiej.

 • 2013

  Wykonanie prac brażny elektrycznej i AKPiA w ramach remontu turbozespołu Nr 2 w EC-4 Legnica.

 • 2013

  Przegląd układu AKPiA turbozespołu TG-2 w EC-4 Legnica.

 • 2013

  Prace systemowe i AKPiA przy modernizacji turbozespołu AP4 zabudowanym na Wydziale EC 4 Legnica.

 • 2013

  Usługa zapewnienia rozruchu systemu automatyzacji w EC-4 Łódź.

 • 2013

  Dostawa materiałów i prace montażowe dla instalacji chłodzenia linii ketchupu w HJ Heinz Polska sp. z o.o. w Pudliszkach.

 • 2013

  Realizacja prac branży Elektrycznej i AKPiA w NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.

 • 2012

  Wykonanie prac branży AKPiA w Elektrociepłowni Elbląg / Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

 • 2012

  Realizacja prac montażowych branży AKPiA na bloku biomasowym w Elektrociepłowni Elbląg / Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

 • 2012

  Wykonanie prac rozruchowych branży AKPiA przy projekcie LMG Lubiatów.

 • 2012

  Przebudowa układu elektroenergetycznego starej oczyszczalni ścieków Konstancin-Jeziorna z zasilania 6kV na zasilanie 15kV w sieci PGE.

 • 2011

  Montaż branży elektrycznej i AKPiA na instalacji biomasy w Zespole Elektrowni Dolna Odra / PGE GiEK.

 • 2011

  Wykonanie prac montażowych branży AKPiA oraz rozruch instalacji podawania biomasy do kotła nr 2 w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2011

  Modernizacja kotłów branża elektryczna i AKPiA w Nutricia Polska Sp. z o.o.

 • 2011

  Wykonanie prac po stronie niskiego napięcia branży el. i AKPiA w Nutricia Polska Sp. z o.o.

 • 2011

  Wykonanie prac po stronie niskiego napięcia branży el. i AKPiA w Nutricia Polska Sp. z o.o.

 • 2009

  Wykonanie prac montażowych branży elektrycznej i AKPiA dla Pouring Line, Francja.

 • 2009

  Wykonanie dostaw oraz montażu branży elektrycznej bloku gazowo-parowego w APK2 w Arctic Paper SA w Poznaniu.

 • 2009

  Prace montażowe branży elektrycznej i AKPiA w Pilawie Dulux.

 • 2009

  Wykonanie zmian w systemie sterowań i zabezpieczeń kotła OP-230 K1 w Elektrociepłowni Wrocław / Kogeneracja S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich.

 • 2009

  Dostawa i montaż branży elektrycznej i AKPiA w HJ Heinz Polska sp. z o.o. w Pudliszkach.

 • 2009

  Prace z branży AKPiA w ICI Pilawa.

 • 2007

  Wykonanie prac branży elektrycznej i AKPiA instalacji rekultywacji w w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

 • 2006

  Udział specjalistów branży elektrycznej w pracach rozruchowych na terenie Moneypoint Power Station w Irlandii.

Montaż mechaniczny

 • 2020

  Zabezpieczenie przed korozją części ciśnieniowej kotła K-7 w EC Siekierki w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2018

  Kompleksowy montaż gazowego kotła odsyknicowego wraz z urządzeniami pomocniczymi w EC Żerań w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2018

  Wykonanie kompleksowego montażu i przed montażu konstrukcji stalowej kanałów zewnętrznych w ramach Budowy nowego bloku energetycznego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

 • 2018

  Wykonanie kompleksowej dostawy i położenia powłoki Hybrid Complex na ekranie przednim komory paleniskowej kotła K-1 OP-650 w Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.

 • 2018

  Wykonanie testowej powłoki Typu Hybrid DGL+CER i Hybrid CER na rury kotłowe w kotle odzysknicowym HMG II/ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

 • 2017

  Modernizacja kotłów CFB-670 na blokach 1-3 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów – modernizacja układu wtrysku mocznika (SNCR)- Projekt Turów K2.

 • 2017

  Montaż kanałów gorącego i zimnego powietrza w ramach Budowy Nowego Bloku Energetycznego w mocy 450MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

 • 2017

  Wykonanie kompleksowej usługi nakładania powłoki ceram na rurach ekranowych kotła 4 w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III.

 • 2017

  Wykonanie powłok hybrydowych kotłów w ZP Inowrocław / CIECH SODA POLSKA SA.

 • 2016

  Wykonanie modernizacji króćca wlotowego spalin absorbera IOS w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA - Elektrownia Pątnów II.

 • 2016

  Przetransportowanie, modernizacja i montaż z uruchomieniem stanowsk badawczych tj. auto-termicznego reaktora i kolektora słonecznego skupiającego w Politechnice Wrocławskiej.

 • 2015

  Wykonanie prac demontażowych i montażowych instalacji odazotowania w EC Siekierki w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2013

  Modernizacja części ciśnieniowej bloku nr 6 w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III.

 • 2013

  Remont kapitalny i modernizacja kotła nr 6 OP-650 w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III.

 • 2013

  Modernizacja i remont kapitalny kotła OP-650k bloku nr 10 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach.

 • 2012

  Modernizacja kotła parowego OP-430 nr K-15 w EC Siekierki w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2012

  Koordynacja remontu i modernizacji kotła nr 4 w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III.

 • 2012

  Remont i modernizacja kotła nr 4 w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III.

 • 2012

  Remont części ciśnieniowej kotła OP-380 nr 6 w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza.

 • 2012

  Remont walczaka kotła OP-380 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach.

 • 2011

  Modernizacja kotła OP-380 K-11 w EC Siekierki w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2011

  Wykonanie trzeciej nitki instalacji biomasy w Kogeneracja S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich - Elektrociepłownia Wrocław.

 • 2010

  Rozbudowa układu odżużlania - wykonanie instalacji technologicznych w EC Żerań w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2010

  Udział w remoncie kotła AP-1650 bloku Nr 10 w Elektrowni Kozienice w Swierżach Górnych / Enea Wytwarzanie.

 • 2010

  Wykonanie prac montażowych na bloku D w Elektrowni Neurath w Niemczech.

 • 2010

  Wykonanie prac montażowych czterech kotłów odzysknicowych w KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi „Głogów”.

 • 2009

  Wykonanie dostaw oraz montażu branży mechanicznej bloku gazowo-parowego w APK2 w Arctic Paper SA w Poznaniu.

 • 2009

  Wykonanie montażu rurociągów w EC-3 Brzeg Dolny / PCC Rokita SA.

 • 2009

  Pełnienie funkcji Generelnego Koordynatora Budowy IOS w Zespole Elektrowni Dolna Odra / PGE GiEK

 • 2009

  Remont średni kotła OP-380 Nr 6 w zakresie części ciśnieniowej w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza.

 • 2008

  Przystosowanie kotła OP-430 K2 do współspalania biomasy w Kogeneracja S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich - Elektrociepłownia Wrocław.

 • 2008

  Obniżenie emisji NOx kotła Nr 3 w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2008

  Wykonanie prac spawalniczych i montażowych konstrukcji i zbiorników biomasy w Elektrownia Rybnik S.A.

 • 2008

  Wykonanie montażu GAWO oraz dodatkowe prace montażowe w Fiddler's Ferry Power Station w Anglii.

 • 2008

  Dostawa i montaż zbiornika magazynowego parafiny w Kronospan Sp. z o.o.

 • 2007

  Przyłączenie bloku Nr 5 do istniejącej IOS w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza.

 • 2007

  Wykonanie instalacji chłodzenia wody obiegowej - trasa "W" na Wydziale Węglopochodnych w ZK "Zdzieszowice".

 • 2020

  Zabezpieczenie przed korozją części ciśnieniowej kotła K-7 w EC Siekierki w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2018

  Kompleksowy montaż gazowego kotła odsyknicowego wraz z urządzeniami pomocniczymi w EC Żerań w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2018

  Wykonanie kompleksowego montażu i przed montażu konstrukcji stalowej kanałów zewnętrznych w ramach Budowy nowego bloku energetycznego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

 • 2018

  Przedmontaż obudowy podgrzewacza Lubeco w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

 • 2018

  Wykonanie kompleksowej dostawy i położenia powłoki Hybrid Complex na ekranie przednim komory paleniskowej kotła K-1 OP-650 w Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.

 • 2018

  Wykonanie testowej powłoki Typu Hybrid DGL+CER i Hybrid CER na rury kotłowe w kotle odzysknicowym HMG II/ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

 • 2017

  Modernizacja kotłów CFB-670 na blokach 1-3 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów – modernizacja układu wtrysku mocznika (SNCR)- Projekt Turów K2.

 • 2017

  Montaż kanałów gorącego i zimnego powietrza w ramach Budowy Nowego Bloku Energetycznego w mocy 450MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

 • 2017

  Wykonanie kompleksowej usługi nakładania powłoki ceram na rurach ekranowych kotła 4 w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III.

 • 2017

  Wykonanie powłok hybrydowych kotłów w ZP Inowrocław / CIECH SODA POLSKA SA.

 • 2016

  Wykonanie modernizacji króćca wlotowego spalin absorbera IOS w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA - Elektrownia Pątnów II.

 • 2016

  Przetransportowanie, modernizacja i montaż z uruchomieniem stanowsk badawczych tj. auto-termicznego reaktora i kolektora słonecznego skupiającego w Politechnice Wrocławskiej.

 • 2015

  Wykonanie prac demontażowych i montażowych instalacji odazotowania w EC Siekierki w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2013

  Modernizacja części ciśnieniowej bloku nr 6 w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III.

 • 2013

  Remont kapitalny i modernizacja kotła nr 6 OP-650 w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III.

 • 2013

  Modernizacja i remont kapitalny kotła OP-650k bloku nr 10 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach.

 • 2012

  Wykonanie modyfikacji palników niskoemisyjnych wraz z osprzętem kotła OP-380 nr 1 w celu przystosowania ich do spalania biomasy w PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie / Elektrociepłownia Kraków.

 • 2012

  Demontaż i montaż kanałów spalin w ramach remontu kotła OP-430 K-1 w EC Siekierki w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2012

  Modernizacja kotła parowego OP-430 nr K-15 w EC Siekierki w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2012

  Wymiana zbiorników Z1 i Z2 w EC-3 Łódź / Veolia Energia Łódź.

 • 2012

  Koordynacja remontu i modernizacji kotła nr 4 w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III.

 • 2012

  Remont i modernizacja kotła nr 4 w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III.

 • 2012

  Remont części ciśnieniowej kotła OP-380 nr 6 w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza.

 • 2012

  Remont walczaka kotła OP-380 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach.

 • 2011

  Opracowanie technologii montażu drugorzędowych konstrukcji stalowych dla bloków A i B.

 • 2011

  Pełnienie nadzoru inspektorskiego nad montażem rurociągów w ORLEN SA Zakład PTA we Włocławku.

 • 2011

  Wykonanie prac montażowych w ramach budowy Katalitycznych Instalacji Odazotowania Spalin w EC Siekierki w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2011

  Modernizacja kotła OP-380 K-11 w EC Siekierki w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2011

  Wykonanie trzeciej nitki instalacji biomasy w Kogeneracja S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich - Elektrociepłownia Wrocław.

 • 2011

  Remont urządzeń odżużlania w Kogeneracja S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich - Elektrociepłownia Wrocław.

 • 2011

  Wykonanie remontu przegrzewaczy kotła OP-230 nr 4 w EC Żerań w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2011

  Wykonanie modernizacji podgrzewacza powietrza kotła OP-230 K5 w EC Żerań w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2010

  Wykonanie prac montażowych przy odbudowie filtra w układzie biomasowym K-1 w Kogeneracja S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich - Elektrociepłownia Wrocław.

 • 2010

  Rozbudowa układu odżużlania - wykonanie instalacji technologicznych w EC Żerań w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2010

  Udział w remoncie kotła AP-1650 bloku Nr 10 w Elektrowni Kozienice w Swierżach Górnych / Enea Wytwarzanie.

 • 2010

  Wykonanie prac montażowych na bloku D w Elektrowni Neurath w Niemczech.

 • 2010

  Wykonanie prac montazowych na bloku A w Elektrowni Neurath w Niemczech.

 • 2010

  Wykonanie prac demontażowych oraz montażowych przy modernizacji elektrofiltra bloku Nr 1 w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2010

  Wykonanie prac montażowych w ramach instalacji biomasowej w Elektrowni Skawina / CEZ Skawina SA.

 • 2010

  Wykonanie prac montażowych czterech kotłów odzysknicowych w KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi „Głogów”.

 • 2010

  Wykonanie prac montażowych linii technologicznej zgazowania biomasy w MZEC Świdnica Sp. z o.o.

 • 2009

  Budowa Hali w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.

 • 2009

  Wykonanie dostaw oraz montażu branży mechanicznej bloku gazowo-parowego w APK2 w Arctic Paper SA w Poznaniu.

 • 2009

  Modernizacja tłumików Hałasu kotłów OP-140 Nr 6 i 7 w EC Będzin SA.

 • 2009

  Remont kapitalny filtrów workowych w Kogeneracja S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich - Elektrociepłownia Czechnica.

 • 2009

  Wykonanie montażu rurociągów w EC-3 Brzeg Dolny / PCC Rokita SA.

 • 2009

  Pełnienie funkcji Generelnego Koordynatora Budowy IOS w Zespole Elektrowni Dolna Odra / PGE GiEK

 • 2009

  Wykonanie prac adaptacyjnycyjnych zbiornika węgla na zbiornik granulatu w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2009

  Remont średni kotła OP-380 Nr 6 w zakresie części ciśnieniowej w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza.

 • 2009

  Remont zespołu młynowego kotła nr 3 w Wydział EC-4 Legnica.

 • 2008

  Przystosowanie kotła OP-430 K2 do współspalania biomasy w Kogeneracja S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich - Elektrociepłownia Wrocław.

 • 2008

  Pełnienie funkcji Kierownika nadzoru mechanicznego na terenie biura budowy w EC-3 Brzeg Dolny / PCC Rokita SA.

 • 2008

  Obniżenie emisji NOx kotła Nr 3 w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2008

  Wykonanie prac spawalniczych i montażowych konstrukcji i zbiorników biomasy w Elektrownia Rybnik S.A.

 • 2008

  Wykonanie montażu GAWO oraz dodatkowe prace montażowe w Fiddler's Ferry Power Station w Anglii.

 • 2008

  Dostawa i montaż zbiornika magazynowego parafiny w Kronospan Sp. z o.o.

 • 2007

  Zapewnienie obsługi biura budowy IOS w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III.

 • 2007

  Przyłączenie bloku Nr 5 do istniejącej IOS w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza.

 • 2007

  Wykonanie instalacji chłodzenia wody obiegowej - trasa "W" na Wydziale Węglopochodnych w ZK "Zdzieszowice".

Uruchomienia i prace specjalistyczne

 • 2020

  Rozruch układów pozablokowych bloku gazowo-parowego 500MW w EC Żerań w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2020

  Udział w rozruchu kotła bloku 490MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

 • 2020

  Prace rozruchowe w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, Wilno, Litwa.

 • 2019

  Prace rozruchowe w Chongging Power Plant, Chiny.

 • 2019

  Prace rozruchowe w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Högbytorp, Szwecja.

 • 2019

  Udział w pracach rozruchowych w KEMERKÖY Thermal Power Plant, Turcja.

 • 2019

  Prace rozruchowe w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, San Sebastian, Hiszpanii.

 • 2019

  Rozruch Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Zakładach Azotowych w Puławach.

 • 2018

  Udział w pracach rozruchowych w w Galing Power & Energy Construction Co. Inc., Cebu, Filipiny.

 • 2018

  Usługa wsparcia prowadzenia bloku CFB-275 w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Oddział „Zofiówka”.

 • 2018

  Rozruch układów pozablokowych bloku 490MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

 • 2018

  Przeprowadzenie rozruchu bloku gazowo-parowego 450 MW w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna, Elektrownia Stalowa Wola.

 • 2018

  Koordynacja rozruchu bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.

 • 2018

  Rozuch bloku energetycznego o mocy 910 MW w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno II.

 • 2018

  Koordynacja rozruchu wraz ze sprawdzeniem wszystkich układów kotłowych przed rozruchem dla zadania „Modernizacja kotła CFB-670 na bloku Nr 2 w Elektrowni Turów".

 • 2018

  Prace rozruchowe na bloku gazowo parowym w KGHM Głogów.

 • 2018

  Udział w pracach rozruchowych w Pohang Power Station, Korea Południowa

 • 2018

  Prace rozruchowe w projekcie Soma Colin, Turcja.

 • 2017

  Prace rozruchowe kotła dla GE Enerji Endüstri Ticaret ve Servis Anonim Şirket w Karabiga / Turcja

 • 2017

  Prace rozruchowe w Bihraj Tower - Wietnam.

 • 2017

  Rozruch instalacji DeNOx SNCR – B4 w Chvaletice Power Plant, Czechy.

 • 2017

  Prace rozruchowe w Narva Power Plant, Estonia.

 • 2017

  Świadczenie usług w zakresie wsparcia w rozruchu technologicznym Bloków 5 i 6 - 2x900MW w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2017

  Wykonanie rozruchu technologicznego Bloków 5 & 6 (2x900MW) w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2017

  Koordynacja rozruchu w EC Płock w PKN ORLEN S.A.

 • 2016

  Rozruch kotła CFB wraz z częścią AKPiA w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Oddział „Zofiówka”.

 • 2016

  Koordynacja rozruchu urządzeń Bloku w Elektrowni Kozienice w Swierżach Górnych / Enea Wytwarzanie.

 • 2016

  ENEA KOZIENICE wykonanie chemicznego czyszczenia kotłów nr 4 i 5 w Elektrowni Kozienice w Swierżach Górnych / Enea Wytwarzanie.

 • 2016

  Przeprowadzenie prac rozruchowych w Elektrowni Kozienice w Swierżach Górnych / Enea Wytwarzanie.

 • 2016

  Wykonanie rozruchu układu i urządzeń Bloku w Elektrowni Kozienice w Swierżach Górnych / Enea Wytwarzanie.

 • 2016

  Udział w rozruchu Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, Oslo, Norwegia.

 • 2015

  Kompleksowe przeprowadzenie rozruchu i prób końcowych bloku BC 50 w TAURON Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy.

 • 2015

  Uruchomienie turbozespołów TG1 i TG2 w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA - Elektrownia Pątnów.

 • 2015

  Prace rozruchowe w Elektrowni Ledvice, Czechy.

 • 2015

  Udział w pracach rozruchowych w Lovochemie ,Czechy

 • 2015

  Udział w pracach rozruchowych w Mong Duong Thermal Power Plant, Wietnam.

 • 2015

  Przeprowadzenie rozruchu w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie.

 • 2014

  Zapewnienie nadzoru nad prowadzeniem rozruchu przy budowie bloku GP w Anwil SA we Włocławku.

 • 2014

  Wykonanie kompleksowego rozruchu, ruchu próbnego i regulacyjnego zmodernizowanych IMOS w EC Siekierki w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2014

  Wykonanie rozruchu turbozespołu o mocy 21 MWe w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.

 • 2014

  Wykonanie rozruchu instalacji nawęglania w w EC3 Łódź.

 • 2014

  Koordynacja prac przy uruchomieniu bloku BC100 w EC-4 Łódź.

 • 2014

  Udział w rozruchu w Elektrowni Eesti Energia NARVA, Estonia

 • 2014

  Rozruch w zakresie wszystkich urządzeń, instalacji i układów technologicznych bloku w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.

 • 2013

  Wykonanie rozruchu instalacji DeNOx dla kotła K7 OOG-420 w Elektrocieplownia PKN Orlen S.A. w Płocku.

 • 2013

  Wykonanie instalacji pomocniczej do chemicznego czyszczenia kotła bloku K6- 600MW w Elektrownia Šoštanj, Słowenia.

 • 2012

  Wykonanie rozruchu bloku energetycznego opalanego biomasą o mocy 20 Mwe w Energa Kogeneracja Sp. z o.o. Elektrociepłownia Elbląg.

 • 2012

  Wykonanie rozruchu bloków gazowo-parowych w EC Głogów i EC Polkowice.

 • 2012

  Wykonanie kompleksowego rozruchu Instalacji do produkcji energii elektrycznej w Odnawialnym Żródle Energii w Elektrociepłowni Stalowa Wola.

 • 2012

  Wykonanie rozruchu kotła WR40 i instalacji TAURON Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy.

 • 2012

  Wykonanie rozruchu bloku BC50 w EC1 Bielsko-Biała.

 • 2012

  Koordynacja rozruchu instalacji biomasy w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA - Elektrownia Pątnów.

 • 2012

  Wykonanie rozruchu trubozespołu w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA - Elektrownia Pątnów.

 • 2011

  Wykonanie rozruchu IOS w Zespole Elektrowni Dolna Odra / PGE GiEK.

 • 2010

  Udział w pracach rozruchowych dwóch kotłów CFB w Central Thermica Mejillones, Chile.

 • 2010

  Wykonanie rozruchu MIOS w EC Siekierki w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2010

  Udział w rozruchu kotła bloku 858 MWw PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów.

 • 2010

  Wykonanie rozruchu IOS dla bloku 858 MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów.

 • 2009

  Wykonanie rozruchu bloku gazowo-parowego w APK2 w Arctic Paper SA Kostrzyn.

 • 2009

  Wykonanie rozruchu SUW bloku 858 MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów.

 • 2008

  Nadzór nad rozruchem bloku BC-50 w Elektrociepłowni Wrocław / Kogeneracja S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich.

 • 2008

  Wykonanie chemicznego czyszczsenia wielkiego pieca WP-3 w ArcelorMittal Poland.

 • 2008

  Udział w rozruchu kotłów w Rafinerii Alumar, Brazylia

 • 2007

  Rozruch bloku 460 MW w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza.

 • 2006

  Wykonanie "pod klucz" rozruchu i uruchomienia kotła, systemu odsiarczania i innych prac- dla Bloku "A" 460 MW w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA - Elektrownia Pątnów.

 • 2005

  Udział w rozruchu turbozespołu w Elektrowni Deva, Rumunia.

 • 2020

  Prace rozruchowe w Dangjin 2 Power Plant, Korea Południowa.

 • 2020

  Koordynacja rozruchu układów pozablokowych bloku gazowo-parowego 500MW w EC Żerań w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2020

  Udział w pracach rozruchowych bloku gazowo-parowego 500MW w EC Żerań w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2020

  Rozruch układów pozablokowych bloku gazowo-parowego 500MW w EC Żerań w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2020

  Udział w rozruchu instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Łaziska.

 • 2020

  Wsparcie w rozruchu kotła nr 3 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

 • 2020

  Udział w rozruchu kotła bloku 490MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

 • 2020

  Prace rozruchowe w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, Wilno, Litwa.

 • 2019

  Prace rozruchowe w Chongging Power Plant, Chiny.

 • 2019

  Wykonanie konserwacji azotem kotła 910 w Elektrowni Nowe Jaworzno.

 • 2019

  Wykonanie kompleksowych prac rozruchowych ukłądu nawęglania w ramach zadania "Budowa obiektów układu nawęglania Nowego Bloku w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.

 • 2019

  Prace rozruchowe Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Ugljevik, Bośnia i Hercegowina.

 • 2019

  Prace rozruchowe w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Högbytorp, Szwecja.

 • 2019

  Udział w pracach rozruchowych w KEMERKÖY Thermal Power Plant, Turcja.

 • 2019

  Udział w rozruchu IOS, OFC Consulting Limited, Kijów, Ukraina.

 • 2019

  Prace rozruchowe w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, San Sebastian, Hiszpanii.

 • 2019

  Nadzór nad montażem mechanicznym instalacji odsiarczania spalin w PTOLEMAIDA NEW UNIT V , Grecja.

 • 2019

  Rozruch Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Zakładach Azotowych w Puławach.

 • 2019

  Prace rozruchowe oraz wykonanie alkalicznego gotowania i dmuchania kotła w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, Praga, Czechy.

 • 2018

  Udział w pracach rozruchowych w w Galing Power & Energy Construction Co. Inc., Cebu, Filipiny.

 • 2018

  Usługa wsparcia prowadzenia bloku CFB-275 w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Oddział „Zofiówka”.

 • 2018

  Obsługa systemów ppoż. bloku 11 w Elektrowni Kozienice w Swierżach Górnych / Enea Wytwarzanie.

 • 2018

  Rozruch układów pozablokowych bloku 490MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

 • 2018

  Przeprowadzenie rozruchu bloku gazowo-parowego 450 MW w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna, Elektrownia Stalowa Wola.

 • 2018

  Koordynacja rozruchu bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.

 • 2018

  Rozuch bloku energetycznego o mocy 910 MW w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno II.

 • 2018

  Opracowanie szczegółowych instrukcji eksploatacji dla wybranych systemów Bloków nr 5 i 6 i układów pozablokowych w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2018

  Koordynacja rozruchu wraz ze sprawdzeniem wszystkich układów kotłowych przed rozruchem dla zadania „Modernizacja kotła CFB-670 na bloku Nr 2 w Elektrowni Turów".

 • 2018

  Koordynacja rozruchu wraz ze sprawdzeniem wszystkich układów kotłowych przed rozruchem w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

 • 2018

  Prace rozruchowe na bloku gazowo parowym w KGHM Głogów.

 • 2018

  Wykonanie technologii dmuchania oraz przeprowadzenie procesu dmuchania rurociągu pary WP w BGP HM Głogów.

 • 2018

  Przeprowadzenie procesu dmuchania rurociagu pary wysokoprężnej na Bloku Gazowo-Parowym w KGHM Huta Miedzi Głogów.

 • 2018

  Udział w pracach rozruchowych w Pohang Power Station, Korea Południowa

 • 2018

  Prace rozruchowe w projekcie Soma Colin, Turcja.

 • 2018

  Koordynacja rozruchu kotła CFB bloku 10MW w GPE Power Plant Srakeow, Tajlandia

 • 2018

  Prace rozruchowe oraz wykonanie alkalicznego gotowania i dmuchania kotła w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów - Praga, Czechy.

 • 2017

  Prace rozruchowe kotła dla GE Enerji Endüstri Ticaret ve Servis Anonim Şirket w Karabiga / Turcja

 • 2017

  Prace rozruchowe w Bihraj Tower - Wietnam.

 • 2017

  Rozruch instalacji DeNOx SNCR – B4 w Chvaletice Power Plant, Czechy.

 • 2017

  Wykonanie suszenia obmurzy w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Oddział „Zofiówka”.

 • 2017

  Prace rozruchowe w Narva Power Plant, Estonia.

 • 2017

  Wykonanie rozruchu rodzielni nietechnologicznych bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice w Swierżach Górnych / Enea Wytwarzanie.

 • 2017

  Neutralizacja ścieków po trawieniu w Elektrowni Kozienice w Swierżach Górnych / Enea Wytwarzanie.

 • 2017

  Świadczenie usług w zakresie wsparcia w rozruchu technologicznym Bloków 5 i 6 - 2x900MW w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2017

  Wykonanie rozruchu technologicznego Bloków 5 & 6 (2x900MW) w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2017

  Rozruch Instalacji Odsiarczania Spalin dla kotłów K-1 i K-2 Elektrociepłowni nr 2 w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne "Police.

 • 2017

  Udział w pracach rozruchowych w Handan Dongjia Thermal Power Station, Chiny.

 • 2017

  Koordynacja rozruchu w EC Płock w PKN ORLEN S.A.

 • 2017

  Chemiczne czyszczenia rurociągów w REMONTOWA SHIPREPAIR YARD S.A. w Gdańsku.

 • 2017

  Przeprowadzenie prac specjalistycznych na terenie Stoczni Remontowej w Gdyni.

 • 2016

  Udział w rozruchu kotła K2 w EC Siekierki w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2016

  Obsługa instalacji podawania biomasy w EC Siekierki w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2016

  Rozruch kotła CFB wraz z częścią AKPiA w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Oddział „Zofiówka”.

 • 2016

  Koordynacja rozruchu urządzeń Bloku w Elektrowni Kozienice w Swierżach Górnych / Enea Wytwarzanie.

 • 2016

  ENEA KOZIENICE wykonanie chemicznego czyszczenia kotłów nr 4 i 5 w Elektrowni Kozienice w Swierżach Górnych / Enea Wytwarzanie.

 • 2016

  Przeprowadzenie prac rozruchowych w Elektrowni Kozienice w Swierżach Górnych / Enea Wytwarzanie.

 • 2016

  Wykonanie rozruchu układu i urządzeń Bloku w Elektrowni Kozienice w Swierżach Górnych / Enea Wytwarzanie.

 • 2016

  Kwasowanie i pasywacja układu chłodzenia Wielkiego Pieca w ArcelorMittal Poland.

 • 2016

  Opracowanie technologii dmuchania oraz nadzór nad dmuchaniem dwóchkotłów w Huta Szkła Guardian Goole, Anglia.

 • 2016

  Wykonanie trawienia i pasywacji rurociągów parowych dla KGHM Huta Miedzi.

 • 2016

  Wykonanie trawienia i pasywacji kotła odzysknicowego dla KGHM Huta Miedzi.

 • 2016

  Udział w pracach rozruchowych w CHEMPARK Dormagen, Niemcy.

 • 2016

  Udział w rozruchu Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, Oslo, Norwegia.

 • 2016

  Udział w rozruchu Zakładzu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadóww Pilsen, Czechy

 • 2016

  Wykonanie badań próbek oraz opracowanie koncepcji i projektu trawienia i dmuchania.

 • 2016

  Przeprowadzenie procesu dmuchania kotła OP-430 w Veloia Poznań.

 • 2015

  Kompleksowe przeprowadzenie rozruchu i prób końcowych bloku BC 50 w TAURON Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy.

 • 2015

  Alkaliczne gotowanie kotła OP-230 K6 w EC3 Łódź.

 • 2015

  Koordynacja uruchomienia bloków nr 3 i 4 w EC3 Łódź.

 • 2015

  Wykonanie procesu trawienia kotła CFB w TAURON Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy.

 • 2015

  Chemiczne czyszczenie kotła nr 1 I 2 w Elektrowni Kozienice w Swierżach Górnych / Enea Wytwarzanie.

 • 2015

  Uruchomienie turbozespołów TG1 i TG2 w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA - Elektrownia Pątnów.

 • 2015

  Prace rozruchowe w Elektrowni Ledvice, Czechy.

 • 2015

  Udział w pracach rozruchowych w Lovochemie ,Czechy

 • 2015

  Udział w pracach rozruchowych w Mjölby, Szwecja

 • 2015

  Udział w pracach rozruchowych w Mong Duong Thermal Power Plant, Wietnam.

 • 2015

  Udział w rozruchu bloku 100MW, Projekt SM200 Elektrownia Wodna, Sarangani, Filipiny.

 • 2015

  Wykonanie dmuchania kotła parowego oraz rurociągu pary świeżej w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie.

 • 2015

  Przeprowadzenie rozruchu w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie.

 • 2015

  Wykonanie alkalicznego gotowania kotła w związku z realizacją zada"Projektowanie i budowa ZTUOK w Koninie".

 • 2015

  Nadzór nad pracami rozruchowymi ZTUOK KONIN.

 • 2015

  Udział w pracach rozruchowych w ZTUOK Konin.

 • 2014

  Zapewnienie nadzoru nad prowadzeniem rozruchu przy budowie bloku GP w Anwil SA we Włocławku.

 • 2014

  Wykonanie kompleksowego rozruchu, ruchu próbnego i regulacyjnego zmodernizowanych IMOS w EC Siekierki w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2014

  Rozruch IMOS w EC Wrocław oraz EC Kraków.

 • 2014

  Wykonanie rozruchu turbozespołu o mocy 21 MWe w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.

 • 2014

  Wykonanie rozruchu instalacji nawęglania w w EC3 Łódź.

 • 2014

  Koordynacja prac przy uruchomieniu bloku BC100 w EC-4 Łódź.

 • 2014

  Udział w rozruchu w Elektrowni Eesti Energia NARVA, Estonia

 • 2014

  Chemiczne czyszczenie parownika kotła nr 7 w Elektrowni Kozienice w Swierżach Górnych / Enea Wytwarzanie.

 • 2014

  Prace rozruchowe w Elektrowni Stalowa Wola.

 • 2014

  Koordynacja rozruchu instalacji IOS w Elektrowni Trebovice, Czechy.

 • 2014

  Zapewnienie Inżynierów Rozruchu podczas prac rozruchowych 4 kotłów w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania odpadów, Hong Kong.

 • 2014

  Rozruch w zakresie wszystkich urządzeń, instalacji i układów technologicznych bloku w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.

 • 2013

  Wynajem inżynierów rozruchu do prac rozruchowych w Alstom Power Systems Eemshavenna, Holandia.

 • 2013

  Udział w pracach rozruchowych w Blackburn Meadows Sheffield,Anglia.

 • 2013

  Wykonanie rozruchu instalacji DeNOx dla kotła K7 OOG-420 w Elektrocieplownia PKN Orlen S.A. w Płocku.

 • 2013

  Alkaliczne gotowanie i dmuchanie kotłów odzysknicowych w EC Głogów i EC Polkowice.

 • 2013

  Wykonanie remontu oraz warstwy kompozytowej kotła OP-430 K2 w Elektrociepłowni Wrocław / Kogeneracja S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich.

 • 2013

  Udział w realizacji prac rozruchowych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.

 • 2013

  Koordynacja prac rozruchowych turbozespołu AR1,6 w Elektrociepłowni Starogard.

 • 2013

  Wykonanie chemicznego doczyszczania powierzchni ogrzewalnych kotła OP-650 nr 6 w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III.

 • 2013

  Ocena stanu technicznego kotła nr 7 w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza.

 • 2013

  Wykonanie instalacji pomocniczej do chemicznego czyszczenia kotła bloku K6- 600MW w Elektrownia Šoštanj, Słowenia.

 • 2013

  Udział w pracach rozruchowych w Merak, Indonezja.

 • 2013

  Wykonanie prac rozruchowych dla kotłów K6 - K1 - EC PKN ORLEN w Płocku.

 • 2012

  Udział w pracach rozruchowych w Biofely SAS, Francja.

 • 2012

  Wykonanie trawienia kotła fluidalnego w PKE SA Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała.

 • 2012

  Wykonanie rozruchu bloku energetycznego opalanego biomasą o mocy 20 Mwe w Energa Kogeneracja Sp. z o.o. Elektrociepłownia Elbląg.

 • 2012

  Wykonanie rozruchu bloków gazowo-parowych w EC Głogów i EC Polkowice.

 • 2012

  Wykonanie operacji dmuchania przegrzewaczy pary kotła OP-430 K-14 w EC Siekierki w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2012

  Wykonanie kompleksowego rozruchu Instalacji do produkcji energii elektrycznej w Odnawialnym Żródle Energii w Elektrociepłowni Stalowa Wola.

 • 2012

  Wykonanie rozruchu kotła WR40 i instalacji TAURON Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy.

 • 2012

  Koordynacja rozruchu instalacji technologicznej układów kotłów olejowo-gazowych o łącznej mocy 160 MWt w Elektrociepłowni Zielona Góra.

 • 2012

  Wykonanie rozruchu bloku BC50 w EC1 Bielsko-Biała.

 • 2012

  Chemiczne czyszczenie kotła OP-230 K2 w EC-4 Łódź.

 • 2012

  Prowadzenie eksploatacji instalacji biomasy w EC-4 Łódź.

 • 2012

  Wykonanie konserwacji kotła WR-40 w ECO S.A. Opole.

 • 2012

  Wykonanie optymalizacji hydrocyklonów oraz dopracowania technologii dla bloków 5 i 6 w Zespole Elektrowni Dolna Odra / PGE GiEK.

 • 2012

  Nadzór nad suszeniem obmurza kotła OFz-201 w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III.

 • 2012

  Koordynacja rozruchu instalacji biomasy w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA - Elektrownia Pątnów.

 • 2012

  Koordynacja i nadzór nad rozruchem instalacji biomasy w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA - Elektrownia Pątnów.

 • 2012

  Zapewnienie personelu do prac rozruchowych w Elektrowni Lunen, Niemcy

 • 2012

  Wykonanie rozruchu trubozespołu w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA - Elektrownia Pątnów.

 • 2012

  Wykonanie chemicznego czyszczenia parownika kotła OP-650 nr 1 i 7 w Enea Elektrownia Połaniec.

 • 2012

  Przeprowadzenie prac rozruchowych w EVN Bioenergie Steyrna, Austria.

 • 2012

  Wykonanie chemicznego czyszczenia i pasywacji kotła E-10 2w ZAK SA JB Nawozy.

 • 2011

  Zapewnienie nadzoru nad prowadzeniem rozruchu kotła BFB 230 w Elektrowni Szczecin.

 • 2011

  Udział w pracach rozruchowych IOS w Elektrowni Narcea III w Hiszpanii.

 • 2011

  Udział w rozruchu instalacji SCR w EC Siekierki w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2011

  Prowadzenie rozruchu w branży technologicznej, elektrycznej i AKPiA instalacji podawania biomasy w EC4 Dalkia Łódź.

 • 2011

  Wykonanie rozruchu dla zadania "Przebudowa źródła ciepła w Opolu - budowa układu wysokosprawnej Kogeneracji" ECO Opole.

 • 2011

  Wykonanie rozruchu IOS w Zespole Elektrowni Dolna Odra / PGE GiEK.

 • 2011

  Wykonanie procesu trawienia kotła CFB-215 w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA - Elektrownia Pątnów.

 • 2011

  Wykonanie alkalicznego gotowania kotła BFB 230 w Zespół Elektrowni Dolna Odra SA. Elektrownia Szczecin.

 • 2011

  Wykonanie chemicznego czyszczenia kotła OP-650 nr 8 w Enea Elektrownia Połaniec.

 • 2010

  Udział w pracach rozruchowych dwóch kotłów CFB w Central Thermica Mejillones, Chile.

 • 2010

  Udział w pracach rozruchowych IOS w Elektrowni La Robla w Hiszpanii.

 • 2010

  Udział w rozruchubloku gazowo-parowego 920 MW w Bandirma Power Plant, Turcja

 • 2010

  Wykonanie chemicznego czyszczenia kotła OP-130 w Kogeneracja S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich - Elektrociepłownia Czechnica.

 • 2010

  Wykonanie rozruchu MIOS w EC Siekierki w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2010

  Udział w rozruchu kotła bloku 858 MWw PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów.

 • 2010

  Wykonanie rozruchu IOS dla bloku 858 MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów.

 • 2010

  Wykonanie trawienia kotła bloku 858 MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów.

 • 2010

  Wykonanie prac rozruchowych układu energii chemicznej paliwa na układzie nawęglania w PGE GiEK Elektrownia Opole S.A.

 • 2010

  Zapewnienie nadzoru nad prowadzeniem rozruchu w Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.

 • 2010

  Chemiczne czyszczenie rurociągów instalacji HON w Rafinerii Orlen w Płocku.

 • 2010

  Chemiczne czyszczenie kotła fluidalnego w Stora Enso w Ostrołęce.

 • 2009

  Udział w pracach rozruchowych dwóch kotłów CFB w zakładach “Alumar”, Brazylia.

 • 2009

  Wykonanie rozruchu bloku gazowo-parowego w APK2 w Arctic Paper SA Kostrzyn.

 • 2009

  Wykonanie powłoki kompozytowej na kotłach OP-230 w PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku.

 • 2009

  Wykonanie procesu dmuchania rurociągu parowego kotła odzysknicowego od turbiny T-6 w PGE Energia Ciepła a S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

 • 2009

  Wykonanie procesu dmuchania rurociagów pary świeżej Tz-12 w EC Żerań w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2009

  Wykonanie procesu dmuchania rurociągów parowych do turbiny OPR-15 w EC-2 Polkowice.

 • 2009

  Wykonanie rozruchu SUW bloku 858 MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów.

 • 2009

  Wykonanie rozruchu instalacji współspalania biomasy W Enea Elektrownia Połaniec.

 • 2009

  Wykonanie prac rozruchowych IOS w Fiddler's Ferry, Anglia.

 • 2009

  Wykonanie poziomowania turbozespołu w Gamrat SA w Jaśle.

 • 2009

  Wykonanie dmuchania rurociągów pary MS do Hydrogen Generation II Unit w Rafinerii Lotos.

 • 2009

  Wykonanie procesu dmuchania rurociągów instalacji HGU w Rafinerii Lotos.

 • 2009

  Wykonanie trawienia i dmuchania rurociągólw na terenie Rafinerii Lotos Gdańsk.

 • 2008

  Wykonanie rozruchu akumulatora ciepła w EC Siekierki w Warszawie / PGNiG Termika S.A.

 • 2008

  Nadzór nad rozruchem bloku BC-50 w Elektrociepłowni Wrocław / Kogeneracja S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich.

 • 2008

  Wykonanie rozruchu bloku w EC3 Brzeg Dolny.

 • 2008

  Udział w pracach rozruchowych w El. ATHERINOLAKKOS, Kreta, Grecja.

 • 2008

  Udział w rozruchu maszynowni bloku 460 MW w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza.

 • 2008

  Wykonanie rozruchu technologicznego układu podawania żużla w w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA - Elektrownia Pątnów.

 • 2008

  Wykonanie rozruchu kotła OP-140 w Energetyce Dwory Oświęcim.

 • 2008

  Wykonanie chemicznego czyszczsenia wielkiego pieca WP-3 w ArcelorMittal Poland.

 • 2008

  Nadzór nad czyszczeniem, dmuchaniem oraz rozruchem kotła w Rafinerii Sisak, Chorwacja.

 • 2008

  Udział w rozruchu kotłów w Rafinerii Alumar, Brazylia

 • 2007

  Rozruch bloku 460 MW w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza.

 • 2007

  Obsługa rozruchu technologicznego maszynowni bloku w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA - Elektrownia Pątnów.

 • 2007

  Rozruch instalacji odżużlania w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA - Elektrownia Pątnów.

 • 2007

  Rozruch IOS bl. 1-4 oraz odwadnianie w w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA - Elektrownia Pątnów.

 • 2006

  Nadzór mechaniczny nad układem nawęglania w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA - Elektrownia Pątnów.

 • 2006

  Wykonanie "pod klucz" rozruchu i uruchomienia kotła, systemu odsiarczania i innych prac- dla Bloku "A" 460 MW w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA - Elektrownia Pątnów.

 • 2005

  Udział w rozruchu turbozespołu w Elektrowni Deva, Rumunia.

Prace projektowe w branży elektrycznej i AKPIA

 • 2022

  PKP Energetyka Garbce - Budowa wodorowego systemu magazynowania energii.

  Projekt budowlany, projekt podstawowy, projekty wykonawcze w branży elektrycznej oraz automatyki w zakresie głównych rozdzielnic zasilających, rozdzielnic sterujących, gospodarki kablowej, automatyki obiektowej, PPOŻ, oświetlenia.

 • 2022

  Vesuvius Skawina - Wykonanie instalacji odazotowania spalin metodą SCR dla siedmiu pieców technologicznych.

  Projekt budowlany, projekt podstawowy, projekty wykonawcze w branży elektrycznej oraz automatyki w zakresie głównych rozdzielnic zasilających, rozdzielnic sterujących, gospodarki kablowej, automatyki obiektowej, PPOŻ, oświetlenia.

 • 2021

  PGE EC Kielce - Budowa kotłowni gazowej o mocy 5x32MWt.

  Projekt budowlany, projekt podstawowy, projekty wykonawcze w branży elektrycznej oraz automatyki w zakresie głównych rozdzielnic zasilających, rozdzielnic sterujących, gospodarki kablowej, automatyki obiektowej, PPOŻ, oświetlenia.

 • 2021

  Promet-Plast - Budowa jednostka wysoksprawnej trigeneracji w Gaju Oławskim - instalacja wodorowa.

  Projekty projekt budowlany zamienny, projekt podstawowy. Koordynacja projektów wykonawczych.

 • 2021

  ENEA Elektrownia Połaniec - Zabudowa parowej nagrzewnicy powietrza do młynów węglowych oraz wykonanie by-passu ECO dla kotła OP-650.

  Udział w przygotowaniu projektu budowlanego. Projekty wykonawcze branży automatyki.

 • 2021

  ENEA Elektrownia Połaniec - Wymiana napędów wentylatorów powietrza i spalin wraz z zabudową falowników dla kotła OP-650.

  Udział w przygotowaniu projektu budowlanego, projekt podstawowy oraz projekty wykonawcze w branży elektrycznej i automatyki w zakresie modernizacji istniejących rozdzielnic 6kV, gospodarki kablowej, automatyki obiektowej, oświetlenia, sterowania.

 • 2020

  PGE Elektrownia Opole - Dostosowanie systemów monitoringu emisji na blokach 1-6 do wymogów BAT.

  Projekty wykonawcze branży elektryki i automatyki w zakresie modyfikacji istniejących systemów monitorowania spalin oraz zasilania systemów monitoringu spalin.

 • 2020

  JSW Dąbrowa Górnicza - Wykonanie instalacji odazotowania spalin metodą SCR dla bloku 71MW.

  Projekt budowlany, projekt podstawowy, projekty wykonawcze w branży elektrycznej oraz automatyki w zakresie głównych rozdzielnic zasilających, rozdzielnic sterujących, gospodarki kablowej, automatyki obiektowej, PPOŻ, oświetlenia.

 • 2020

  RADPEC S.A. Ciepłownia Północ i Południe - Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań konkluzji BAT (7 x WR-25).

  Koordynacja firm zewnętrznych w zakresie projektów branży elektrycznej i automatyki w ramach dostarczanych instalacji odazotowania, odsiarczania i odpylania spalin.

 • 2020

  RADPEC S.A. Ciepłownia Południe - Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań konkluzji BAT (2 x WR-25) - rozszerzenie zakresu.

  Projekty wykonawcze w zakresie głównych rozdzielnic zasilających, gospodarki kablowej, automatyki obiektowej, oświetlenia.

 • 2019

  PGNiG Żerań - Wykonanie instalacji redukcji rtęci, modyfikacje instalacji odazotowania i odsiarczania spalin.

  Koordynacja firm zewnętrznych w zakresie projektów branży elektrycznej i automatyki w ramach dostarczanych instalacji oczyszczania spalin. Projekty wykonawcze branży automatyki w zakresie zabudowy aparatury kontrolno pomiarowej.

 • 2019

  OPEC INEKO Grudziądz - Wykonanie instalacji odazotowania i odpylania spalin dla dwóch kotłów WR-25.

  Projekt budowlany, projekt podstawowy, projekty wykonawcze w branży elektrycznej oraz automatyki w zakresie głównych rozdzielnic zasilających, rozdzielnic sterujących, gospodarki kablowej, automatyki obiektowej, PPOŻ, oświetlenia.

 • 2018

  OPEC INEKO Grudziądz - Wykonanie instalacji odazotowania, odsiarczania i odpylania spalin dla trzech kotłów OR-32.

  Projekt budowlany, projekt podstawowy, projekty wykonawcze w branży elektrycznej oraz automatyki w zakresie głównych rozdzielnic zasilających, rozdzielnic sterujących, gospodarki kablowej, automatyki obiektowej, PPOŻ, oświetlenia.

 • 2018

  PGE Elektrownia Dolna Odra - Wykonanie instalacji odazotowania spalin metodą SCR na blokach nr 5, 6, 7, 8.

  Koordynacja firm zewnętrznych w zakresie projektów branży elektrycznej i automatyki.

 • 2018

  PGE Elektrownia Opole - Wykonanie instalacji odazotowania spalin metodą SNCR na blokach nr 1, 2, 4 (program NOx poniżej 150mg/Nm3).

  Projekt podstawowy oraz projekty wykonawcze branży elektrycznej i automatyki w zakresie głównych rozdzielnic zasilających, rozdzielnic sterujących, gospodarki kablowej, automatyki obiektowej, oświetlenia.

 • 2018

  Synthos - Przebudowa kotła OP-130 na paliwo gazowe.

  Koordynacja firm zewnętrznych w zakresie projektów branży elektrycznej i automatyki.

 • 2017

  PGE EC Bydgoszcz - Wykonanie instalacji odazotowania spalin metodą SCR dla dwóch kotłów OP-230.

  Koordynacja firm zewnętrznych w zakresie projektów branży elektrycznej i automatyki.

 • 2017

  CEZ Skawina - Wykonanie instalacji odazotowania spalin metodą SCR.

  Koordynacja firm zewnętrznych w zakresie projektów branży elektrycznej i automatyki.

 • 2017

  PGNiG EC Siekierki - Wykonanie instalacji odazotowania spalin metodą SNCR dla kotłów WP-120 K5, K6, K7 .

  Projekt budowlany, projekt podstawowy, projekty wykonawcze w branży elektrycznej oraz automatyki w zakresie głównych rozdzielnic zasilających, rozdzielnic sterujących, gospodarki kablowej, automatyki obiektowej, PPOŻ, oświetlenia.

 • 2016

  Unipetrol Litvinow - Wykonanie instalacji odazotowania spalin metodą SNCR na kotłów K14, K15, K16, K17, K18, K19.

  Projekt podstawowy oraz projekty wykonawcze branży elektrycznej i automatyki.

 • 2016

  PGE Elektrownia Opole - Wykonanie instalacji odazotowania spalin metodą SNCR na bloku 3 (program NOx poniżej 150mg/Nm3).

  Projekt podstawowy oraz projekty wykonawcze branży elektrycznej i automatyki.

 • 2010-2015 koordynacja projektów

  Veolia EC Karolin - Modernizacja kotłów OP-430 (2K i 3K) oraz kotła OP-140 (1K2) w celu redukcji NOx.

  Koordynacja firm zewnętrznych w zakresie projektów branży elektrycznej i automatyki.

 • 2010-2015 koordynacja projektów

  PGE Elektrownia Turów - Wykonanie instalacji odazotowania spalin metodą SNCR na blokach 4, 5, 6.

  Koordynacja firm zewnętrznych w zakresie projektów branży elektrycznej i automatyki.

 • 2010-2015 koordynacja projektów

  EC Będzin - Wykonanie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin metodą SNCR kotłów OP-140 (K6 i K7) oraz WP-70 (K5).

  Koordynacja firm zewnętrznych w zakresie projektów branży elektrycznej i automatyki.

 • 2010-2015 koordynacja projektów

  ZEPAK Pątnów - Modernizacja kotłów OP-650 (K1 i K2) wraz z wykonaniem dla tych kotłów instalacji odazotowania spalin.

  Koordynacja firm zewnętrznych w zakresie projektów branży elektrycznej i automatyki.

 • 2010-2015 koordynacja projektów

  ZEPAK Pątnów - Wykonanie instalacji odazotowania spalin dla kotła OP-650 (K5).

  Koordynacja firm zewnętrznych w zakresie projektów branży elektrycznej i automatyki.

 • 2022

  PKP Energetyka Garbce - Budowa wodorowego systemu magazynowania energii.

  Projekt budowlany, projekt podstawowy, projekty wykonawcze w branży elektrycznej oraz automatyki w zakresie głównych rozdzielnic zasilających, rozdzielnic sterujących, gospodarki kablowej, automatyki obiektowej, PPOŻ, oświetlenia.

 • 2022

  Vesuvius Skawina - Wykonanie instalacji odazotowania spalin metodą SCR dla siedmiu pieców technologicznych.

  Projekt budowlany, projekt podstawowy, projekty wykonawcze w branży elektrycznej oraz automatyki w zakresie głównych rozdzielnic zasilających, rozdzielnic sterujących, gospodarki kablowej, automatyki obiektowej, PPOŻ, oświetlenia.

 • 2021

  PGE EC Kielce - Budowa kotłowni gazowej o mocy 5x32MWt.

  Projekt budowlany, projekt podstawowy, projekty wykonawcze w branży elektrycznej oraz automatyki w zakresie głównych rozdzielnic zasilających, rozdzielnic sterujących, gospodarki kablowej, automatyki obiektowej, PPOŻ, oświetlenia.

 • 2021

  Promet-Plast - Budowa jednostka wysoksprawnej trigeneracji w Gaju Oławskim - instalacja wodorowa.

  Projekty projekt budowlany zamienny, projekt podstawowy. Koordynacja projektów wykonawczych.

 • 2021

  ENEA Elektrownia Połaniec - Zabudowa parowej nagrzewnicy powietrza do młynów węglowych oraz wykonanie by-passu ECO dla kotła OP-650.

  Udział w przygotowaniu projektu budowlanego. Projekty wykonawcze branży automatyki.

 • 2021

  ENEA Elektrownia Połaniec - Wymiana napędów wentylatorów powietrza i spalin wraz z zabudową falowników dla kotła OP-650.

  Udział w przygotowaniu projektu budowlanego, projekt podstawowy oraz projekty wykonawcze w branży elektrycznej i automatyki w zakresie modernizacji istniejących rozdzielnic 6kV, gospodarki kablowej, automatyki obiektowej, oświetlenia, sterowania.

 • 2020

  PGE Elektrownia Opole - Dostosowanie systemów monitoringu emisji na blokach 1-6 do wymogów BAT.

  Projekty wykonawcze branży elektryki i automatyki w zakresie modyfikacji istniejących systemów monitorowania spalin oraz zasilania systemów monitoringu spalin.

 • 2020

  JSW Dąbrowa Górnicza - Wykonanie instalacji odazotowania spalin metodą SCR dla bloku 71MW.

  Projekt budowlany, projekt podstawowy, projekty wykonawcze w branży elektrycznej oraz automatyki w zakresie głównych rozdzielnic zasilających, rozdzielnic sterujących, gospodarki kablowej, automatyki obiektowej, PPOŻ, oświetlenia.

 • 2020

  RADPEC S.A. Ciepłownia Północ i Południe - Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań konkluzji BAT (7 x WR-25).

  Koordynacja firm zewnętrznych w zakresie projektów branży elektrycznej i automatyki w ramach dostarczanych instalacji odazotowania, odsiarczania i odpylania spalin.

 • 2020

  RADPEC S.A. Ciepłownia Południe - Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań konkluzji BAT (2 x WR-25) - rozszerzenie zakresu.

  Projekty wykonawcze w zakresie głównych rozdzielnic zasilających, gospodarki kablowej, automatyki obiektowej, oświetlenia.

 • 2019

  PGNiG Żerań - Wykonanie instalacji redukcji rtęci, modyfikacje instalacji odazotowania i odsiarczania spalin.

  Koordynacja firm zewnętrznych w zakresie projektów branży elektrycznej i automatyki w ramach dostarczanych instalacji oczyszczania spalin. Projekty wykonawcze branży automatyki w zakresie zabudowy aparatury kontrolno pomiarowej.

 • 2019

  OPEC INEKO Grudziądz - Wykonanie instalacji odazotowania i odpylania spalin dla dwóch kotłów WR-25.

  Projekt budowlany, projekt podstawowy, projekty wykonawcze w branży elektrycznej oraz automatyki w zakresie głównych rozdzielnic zasilających, rozdzielnic sterujących, gospodarki kablowej, automatyki obiektowej, PPOŻ, oświetlenia.

 • 2018

  OPEC INEKO Grudziądz - Wykonanie instalacji odazotowania, odsiarczania i odpylania spalin dla trzech kotłów OR-32.

  Projekt budowlany, projekt podstawowy, projekty wykonawcze w branży elektrycznej oraz automatyki w zakresie głównych rozdzielnic zasilających, rozdzielnic sterujących, gospodarki kablowej, automatyki obiektowej, PPOŻ, oświetlenia.

 • 2018

  PGE Elektrownia Dolna Odra - Wykonanie instalacji odazotowania spalin metodą SCR na blokach nr 5, 6, 7, 8.

  Koordynacja firm zewnętrznych w zakresie projektów branży elektrycznej i automatyki.

 • 2018

  PGE Elektrownia Opole - Wykonanie instalacji odazotowania spalin metodą SNCR na blokach nr 1, 2, 4 (program NOx poniżej 150mg/Nm3).

  Projekt podstawowy oraz projekty wykonawcze branży elektrycznej i automatyki w zakresie głównych rozdzielnic zasilających, rozdzielnic sterujących, gospodarki kablowej, automatyki obiektowej, oświetlenia.

 • 2018

  Synthos - Przebudowa kotła OP-130 na paliwo gazowe.

  Koordynacja firm zewnętrznych w zakresie projektów branży elektrycznej i automatyki.

 • 2017

  PGE EC Bydgoszcz - Wykonanie instalacji odazotowania spalin metodą SCR dla dwóch kotłów OP-230.

  Koordynacja firm zewnętrznych w zakresie projektów branży elektrycznej i automatyki.

 • 2017

  CEZ Skawina - Wykonanie instalacji odazotowania spalin metodą SCR.

  Koordynacja firm zewnętrznych w zakresie projektów branży elektrycznej i automatyki.

 • 2017

  PGNiG EC Siekierki - Wykonanie instalacji odazotowania spalin metodą SNCR dla kotłów WP-120 K5, K6, K7 .

  Projekt budowlany, projekt podstawowy, projekty wykonawcze w branży elektrycznej oraz automatyki w zakresie głównych rozdzielnic zasilających, rozdzielnic sterujących, gospodarki kablowej, automatyki obiektowej, PPOŻ, oświetlenia.

 • 2016

  Unipetrol Litvinow - Wykonanie instalacji odazotowania spalin metodą SNCR na kotłów K14, K15, K16, K17, K18, K19.

  Projekt podstawowy oraz projekty wykonawcze branży elektrycznej i automatyki.

 • 2016

  PGE Elektrownia Opole - Wykonanie instalacji odazotowania spalin metodą SNCR na bloku 3 (program NOx poniżej 150mg/Nm3).

  Projekt podstawowy oraz projekty wykonawcze branży elektrycznej i automatyki.

 • 2010-2015 koordynacja projektów

  Veolia EC Karolin - Modernizacja kotłów OP-430 (2K i 3K) oraz kotła OP-140 (1K2) w celu redukcji NOx.

  Koordynacja firm zewnętrznych w zakresie projektów branży elektrycznej i automatyki.

 • 2010-2015 koordynacja projektów

  PGE Elektrownia Turów - Wykonanie instalacji odazotowania spalin metodą SNCR na blokach 4, 5, 6.

  Koordynacja firm zewnętrznych w zakresie projektów branży elektrycznej i automatyki.

 • 2010-2015 koordynacja projektów

  EC Będzin - Wykonanie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin metodą SNCR kotłów OP-140 (K6 i K7) oraz WP-70 (K5).

  Koordynacja firm zewnętrznych w zakresie projektów branży elektrycznej i automatyki.

 • 2010-2015 koordynacja projektów

  ZEPAK Pątnów - Modernizacja kotłów OP-650 (K1 i K2) wraz z wykonaniem dla tych kotłów instalacji odazotowania spalin.

  Koordynacja firm zewnętrznych w zakresie projektów branży elektrycznej i automatyki.

 • 2010-2015 koordynacja projektów

  ZEPAK Pątnów - Wykonanie instalacji odazotowania spalin dla kotła OP-650 (K5).

  Koordynacja firm zewnętrznych w zakresie projektów branży elektrycznej i automatyki.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .