Komunikat z dnia 03.06.2022

Zarząd SBB ENERGY S.A. („Spółka’) z siedzibą w Opolu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się 27 czerwca 2022 roku o godz. 11:30 w siedzibie Spółki w Opolu przy ul. Łowickiej 1, z porządkiem obrad przedstawionym w załączniku nr 1.”

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .