Działania badawczo-rozwojowe

Działania badawczo-rozwojowe prowadzone są w zakresie nowych technologii w energetyce i przemyśle, których celem jest poszerzenie portfolio firmy w ramach świadczonych usług. Działania zespołu skupiają się w takich obszarach technologicznych jak:

–  ochrona środowiska, w tym redukcja substancji szkodliwych z procesów energetycznych czy wychwyt i magazynowanie CO2;

– produkcja, magazynowanie i przetwarzanie wodoru,

– magazynowanie ciepła i energii elektrycznej,

– odnawialne źródła energii,

– energia z odpadów,

Sekcja badawczo-rozwojowa prowadzi również prace projektowe związane z opracowaniem innowacyjnych, autorskich układów technologicznych zgodnie z potrzebą klienta, aktywnie bierze udział w pozyskiwaniu środków krajowych i unijnych na prace badawczo-rozwojowe w zakresie obszarów działalności firmy oraz uczestniczy w ich realizacji. Swoje doświadczenie i wiedzę zespół wzbogaca współpracą z uczelniami wyższymi w Polsce i w Europie, a także uczestnictwem w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz szkoleniach.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .