/* * Theme Name: SBB * Description: motyw dla SBB Energy * Author: ad360 */Komunikat z dnia 13.10.2020 - SBB ENERGY S.A.

Komunikat z dnia 13.10.2020

Zarząd spółki SBB ENERGY S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Łowickiej 1 („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wezwał po raz piaty akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .