Montaż mechaniczny

W ramach zdobytego doświadczenia i posiadanych uprawnień SBB ENERGY S.A. oferuje pakiet usług w zakresie remontów, napraw i modernizacji szerokiej gamy urządzeń energetycznych i przemysłowych, takich jak:

  • kotły parowe i wodne w zakresie części ciśnieniowej, instalacji palnikowych, urządzeń pomocniczych,
  • instalacje Odsiarczania Spalin w pełnym zakresie wraz z izolacją i antykorozją,
  • instalacje Odazotowania Spalin w pełnym zakresie, 
  • rurociągi parowe, wodne, olejowe wraz regeneracją armatury, kontrolą i regulacją stanu zawieszenia, wymianą izolacji, 
  • elektrofiltry i filtry workowe,
  • konstrukcje stalowe obiektów przemysłowych, 
  • instalacje i zbiorniki dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego,
  • instalacje pomocnicze do procesów specjalnych jak: trawienie, dmuchanie i suszenie obmurza kotłów, realizowane na potrzeby własne i dla klientów zewnętrznych, 

W ramach powyższych usług SBB ENERGY S.A. dostarcza kompletne elementy instalacji tymczasowych wraz z armaturą i tłumikami wydmuchu według własnych projektów oraz prefabrykuje elementy rurociągów zgodnie z polskimi normami jak i normami DIN lub ASME.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .