Inżynierskie prace specjalistyczne

Powłoki hybrid CER

Warstwy: (DGL + CER, lub 2 x CER)

 • Innowacyjna metaliczno-ceramiczna powłoka do ochrony antykorozyjnej parowników kotłów energetycznych, uzyskana w wyniku prac rozwojowych powłok HYBRID.
 • Podwyższona odporność chemiczna i temperaturowa uzyskana poprzez zastosowanie zewnętrznej warstwy ceramicznej.
 • Bardzo dobra przyczepność wynikająca z połączenia dyfuzyjnego – reakcyjnego pomiędzy materiałem bazowym, a warstwami DGL i CER, oraz wysokiej odporności termicznej zewnętrznej warstwy ceramicznej CER powyżej 900°C.

Możliwość stosowania kilku warstw CER bezpośrednio na materiał bazowy.

Chemiczne czyszczenie

SBB ENERGY S.A.  Posiada dobrze zaopatrzone laboratorium chemiczne specjalizujące się w analizach osadów kotłowych, opracowywaniu technologii chemicznego oczyszczania kotłów energetycznych, pomiarach fizyko-chemicznych układu para-woda na obiektach energetycznych

Chemiczne czyszczenie układów jest realizowane w operacjach technologicznych takich jak:

 • próba szczelności trawionego układu i instalacji pomocniczej,
 • odmiedziowanie,
 • płukanie po odmiedziowaniu,
 • kwasowanie,
 • płukanie po kwasowaniu,
 • pasywacja,
 • neutralizacja ścieków.

Laboratorium chemiczne

Laboratorium chemiczne firmy SBB ENERGY S.A.  wykonuje następujące badania i analizy:

 • Badanie osadów kotłowych – rozpuszczalność, analiza jakościowa i ilościowa
 • Badanie ubytków korozyjnych materiałów konstrukcyjnych urządzeń w środowisku kąpieli trawiących 
 • Badanie skuteczności działania inhibitorów korozji
 • Analiza wody i pary w obiegu wodno-parowym kotłów i bloków energetycznych (istnieje możliwość wykonywania analizy w terenie)
 • Analiza popiołów 
 • Analiza właściwości jonitów
 • Analiza chemikaliów korekcji wody
 • Analiza stałych i ciekłych produktów procesu odsiarczania spalin
 • Opracowania koncepcji, technologii trawienia i chemicznego oczyszczania ciśnieniowych urządzeń energetycznych zgodnie z wymogami UDT oraz uzgadnianie ich z CLDT
Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .