SBB ENERGY S.A. rozpoczyna modernizację kotła dla ORLEN S.A.

SBB ENERGY S.A., lider w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań energetycznych, z dumą ogłasza podpisanie umowy na realizację projektu, w ramach którego dostosuje kocioł OOG 320 nr K3  do spalania jako paliwa podstawowego COO, alternatywnie opalanego paliwem mieszanym (COO + gaz). Wartość kontraktu szacowana jest na kwotę ponad 100 mln zł, a termin realizacji zaplanowany jest na lata 2024-2025.

Głównym celem przedsięwzięcia jest dostosowanie kotła do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 września 2020r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania paliw lub współspalania odpadów (Dz. U. 2020r. poz. 1860) oraz nowych wymogów, znacznie ostrzejszych, określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2010/75/UE z 24 listopada 2010r. w sprawie emisji przemysłowych – zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola tzw. Dyrektywa IED.

„Z przyjemnością informujemy, że SBB ENERGY S.A. zwyciężyło w postępowaniu zakupowym na realizację budowy instalacji odazotowania spalin oraz odpylania w Zakładzie Elektrociepłowni w Płocku. Od lat konsekwentnie rozwijamy i z powodzeniem implementujemy ekologiczne technologie. Projekt modernizacji kotła dla ORLEN S.A. stanowi kolejny krok w naszym zaangażowaniu na rzecz środowiska i innowacji w sektorze energetycznym. Jesteśmy gotowi sprostać postawionym wymaganiom i dostarczyć rozwiązania, spełniające najwyższe standardy” – powiedział Ziemowit Słomczyński, Prezes Zarządu SBB ENERGY S.A.

SBB ENERGY S.A., korzystając z bogatego doświadczenia w branży energetycznej, zastosuje metodę Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR) dla odazotowania spalin oraz elektrofiltr suchy (EF) dla odpylania spalin. Przebudowana zostanie  również część ciśnieniowa kotła.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .