/* * Theme Name: SBB * Description: motyw dla SBB Energy * Author: ad360 */Komunikat z dnia 28.05.2023 - SBB ENERGY S.A.

Komunikat z dnia 28.05.2023

Zarząd SBB ENERGY S.A. („Spółka’) z siedzibą w Opolu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się 19.06.2023 roku o godz.11:30 w siedzibie Spółki w Opolu przy ul. Łowickiej 1, z porządkiem obrad przedstawionym poniżej.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .