SBB ENERGY S.A. podpisało umowę z PGE Energia Ciepła na budowę w Elektrociepłowni Gdyńskiej instalacji kogeneracyjnej opartej na silnikach gazowych

Jako lider konsorcjum, SBB ENERGY S.A. wraz z członkami konsorcjum: Zakładem Usługowo-produkcyjnym ”ERGOM” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem budownictwa przemysłowego „CELBUD-PRZEMYSŁÓWKA” Sp. z o.o i podpisało umowę z PGE Energia Ciepła na budowę w Elektrociepłowni Gdyńskiej nowej instalacji kogeneracyjnej opartej na silnikach gazowych.

To bardzo ważna inwestycja, która przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i zwiększenia efektywności energetycznej na Pomorzu.

Nasza firma będzie odpowiedzialna za budowę instalacji składającej się z agregatów kogeneracyjnych (AK) oraz niezbędnych obiektów budowlanych, zapewniających funkcjonowanie urządzeń w wysokosprawnej kogeneracji. Zakres projektu uwzględnia także dokumentację projektową, prefabrykację, roboty budowlane i montażowe.

Będziemy wykorzystywać najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe, aby zrealizować to zadanie terminowo i dostarczyć rozwiązania spełniającego najwyższe standardy jakości i wydajności.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .