Analizy numeryczne (CFD)

Analizy numeryczne(CFD)

Pracownicy naszej firmy realizują obliczenia CFD (ang. Computational Fluid Dynamics – CFD) związane z przemysłem energetycznym od 2010 roku. Obliczenia wykonujemy potrzeby realizacji własnych projektów jak również na zlecenia zewnętrzne. Zakończyliśmy już ponad 130 projektów powiązanych bezpośrednio z branżą energetyczną. Obliczenia realizujemy sprawnie między innymi dzięki dedykowanemu klastrowi obliczeniowemu w oparciu o licencje Fluent HPC Pack. 

Analiza numeryczna w SBB Energy realizowana przy pomocy specjalistycznego oprogramowania ANSYS Fluent stała się standardem w realizacji obliczeń procesów związanych w z wymianą ciepła i masy oraz zachodzącymi reakcjami chemicznymi zarówno w procesach spalania jak i redukcji tlenków azotu oraz siarki.

Na przestrzeni ostatniej dekady inwestycje w kapitał ludzki jak i sprzęt przyczyniły się do: 

 • Zwiększenia prędkości obliczeń
 • Obniżenia kosztów projektowania
 • Zwiększenie dokładność wyników i szczegółowości obliczanych modeli,
 • Realizacji obliczeń na modelach w rzeczywistej skali
 • Możliwości przeprowadzenia szybkich zmian w konstrukcji modelu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • Możliwości pełnej wizualizacji parametrów liczonego procesu w wybranym jego punkcie
 • Budowy bazy doświadczeń w oparciu o zrealizowane już projekty

Wsparcie w realizacji projektów, które wynikające z obliczeń CFD, obejmuje szeroki zakres zagadnień:

 • Ocena rozwiązań technologicznych
 • Identyfikacja problemów i propozycje rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych
 • Optymalizacja procesów
 • Rozwój nowych technologii

Dokładny zakres prac i analiz jest dopasowywany na potrzeby klienta. Do podstawowych analiz CFD wykonywanych przez firmę SBB Energy S.A. należą:

 • Analiza procesu spalania w kotłach energetycznych. 
 • Określenie optymalnego miejsca wtrysku reagenta w metodzie SNCR
 • Optymalizacja metod pierwotnych redukcji NOx przez zmianę dystrybucji powietrza w komorze spalania kotła
 • Analiza przepływowa przez reaktory SCR w celu optymalizacji procesu redukcji i dochowania parametrów gwarantowanych zarówno względem zamawiającego jak i dostawczy wkładów katalitycznych
 • Określenie spadków ciśnienia, rozkładu prędkości i dystrybucji reagenta
 • Optymalizacja kształtu kanałów spalin oraz dobór kierownic
 • Obliczenia wymiany ciepła i dystrybucji
Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .