AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe: Nowo realizowany projekt

W związku z planowaną realizacją projektu pt. Niskoemisyjne procesy uzdatniania minerałów antropogenicznych w gospodarce obiegu zamkniętego w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2 "Sektorowe programy B+R", zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 1/POIR/SBB 9004/2017 na przedstawienie oferty cenowej na wsparcie merytoryczne w zakresie modelowania oraz sterowania przebiegiem procesów energetycznego spalania węgla na etapie:

•             przygotowania i podawania paliwa,

•             spalania paliwa w kotłach energetycznych,

umożliwiające realizację wieloaspektowego procesu uzdatniania Minerałów Antropogenicznych (MA).

Dodatkowe informacje w załączeniu.

Termin i sposób składania ofert od dnia 07.12.2017 do dnia 15.12.2017 w formie elektronicznej na adres l.lelek@sbbenergy.com


2017-12-07

XXIV Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki

Z przyjemnością informujemy, że SBB ENERGY S.A. było partnerem XXIV Międzynarodowej Konferencji Popioły z Energetyki, która odbyła się w dniach 25-27.10.2017 w Sopocie. Konferencję zorganizowała  Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania, a dedykowana była do przedstawicieli kadry zarządzającej i technicznej reprezentujących przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze, firm związanych z branżą UPS oraz ośrodków naukowych i badawczych.


2017-10-31

I Kongres Innowacji w Energetyce

W dniu 26.10.2017, w Warszawie odbył się I Kongres Innowacji w Energetyce organizowany przez IGEOS. Głównym założeniem tego wydarzenia było ukazanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i informatycznych w energetyce oraz stworzenie platformy dyskusyjnej mającej na celu ułatwienie przenikania się sfery nauki i biznesu.


2017-10-30

OSTATNIE REALIZACJE

 • Zleceniodawca:
  EDF Polska S.A. Elektrociepłownia Gdynia
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Gdynia
  Zakres prac:

  Wykonanie prac montażowych przy zabudowie instalacji metod pierwotnych i SNCR na dwóch kotłach BC-50 w Elektrociepłowni Gdynia w ramach generalnego wykonawstwa.

 • Zleceniodawca:
  Veolia Energia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Poznań
  Zakres prac:

  Wykonanie prac montażowych przy zabudowie instalacji odazotowania spalin metoda SNCR na kotłach 1K2, 2K, 3K w Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu.

 • Zleceniodawca:
  ELMONT SP. Z O.O.
  Klient końcowy:
  PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
  Zakres prac:

  Instalacja owietlenia i gniazd wtykowych w budynkach 5UHA I 6 UHA w ramach budowy bloków energetycznych w Elektrowni Opole.

 • Zleceniodawca:
  KRALOVOPOLSKA RIA - Elektrownia Chvaletice w Czechach
  Klient końcowy:
  Elektrownia Chvaletice, Czechy
  Zakres prac:

  Wykonanie instalacji DeNOx dla dwóch kotłów K3 i K4.

 • Zleceniodawca:
  Veolia Energia Poznań Zespół Elektrociepłowni
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Poznań
  Zakres prac:

  Wykonanie instalacji odazotowania spalin dla wszystkich 3 bloków energetycznych.

 • Zleceniodawca:
  EDF Polska S.A. Elektrociepłownia Gdynia
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Gdynia
  Zakres prac:

  Dostosowanie kotłów K6 i K7 do spełnienia wymogów w zakresie emisji NOx z wykorzystaniem metod pierwotnych i wtórnych niekatalitycznych SNCR.

 • Zleceniodawca:
  Veolia Energia
  Klient końcowy:
  EC 3 Łódź
  Zakres prac:

  Koordynacja rozruchu kotłów K6 i K9 w EC 3 Łódź

 • Zleceniodawca:
  Elektrociepłownia Bedzin Sp. z o.o.
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Będzin
  Zakres prac:

  Wykonanie prac montażowych przy budowie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. dla kotłów nr 7, nr 6, nr 5.w ramach generalnego wykonawstwa.

 • Zleceniodawca:
  Andritz Energy&Environment GmbH
  Klient końcowy:
  Mjölby / Szwecja
  Zakres prac:

  Rozruch bloku biomasowego w Mjölby / Szwecja

 • Zleceniodawca:
  E.ON ENERGY
  Klient końcowy:
  Zakłady Chemiczne Marl / Niemcy
  Zakres prac:

  Udział w rozruchu bloku gazowo parowego w Zakładach Chemicznych w Marl /Niemcy

ZAUFALI NAM: