/* * Theme Name: SBB * Description: motyw dla SBB Energy * Author: ad360 */Hybrydowa technologia odazotowania spalin w kotłach energetycznych - SBB ENERGY S.A.

Hybrydowa technologia odazotowania spalin w kotłach energetycznych

O projekcie

Cel Projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiej technologii redukcji NOx do poziomu 150mg3u bazującej na metodzie katalitycznej redukcji tlenków azotu w spalinach pochodzących z kotłów energetycznych

Wkład Funduszy Europejskich:  2 251 908,07 PLN

Ogłoszenia

/
Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .