Zapytania ofertowe nr 3/RPO-WO/SBB 9001/2016

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce;   Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach przedstawiamy zapytania ofertowe nr 3/RPO-WO/SBB 9001/2016 na zakup licencji programu Ansys Fluent lub równoważnego.

Termin składania ofert do 21.11.2016 roku do godz.15:00.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .