/* * Theme Name: SBB * Description: motyw dla SBB Energy * Author: ad360 */Zapytania ofertowe na zakup usługi związanej z przeprowadzeniem badań przemysłowych - SBB ENERGY S.A.

Zapytania ofertowe na zakup usługi związanej z przeprowadzeniem badań przemysłowych

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce;   Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach przedstawiamy zapytania ofertowe na zakup usługi związanej z przeprowadzeniem badań przemysłowych wkładów katalizatorów dla opracowywanej technologii selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu ze spalin kotłów energetycznych.

Termin składania ofert do 28.10.2016 roku, do godz. 15:00.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .