/* * Theme Name: SBB * Description: motyw dla SBB Energy * Author: ad360 */Zapytanie ofertowe nr 2/RPO-WO/SBB 9001/2016 - SBB ENERGY S.A.

Zapytanie ofertowe nr 2/RPO-WO/SBB 9001/2016

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce;   Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 2/RPO-WO/SBB 9001/2016 na zakup anglojęzycznej lub polskojęzycznej licencji programu Thermoflex lub równoważnego.

Termin składania ofert do 17.11.2016 roku do godz.15:00

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .