/* * Theme Name: SBB * Description: motyw dla SBB Energy * Author: ad360 */Hybrydowa technologia odazotowania spalin w kotłach energetycznych - SBB ENERGY S.A.

Hybrydowa technologia odazotowania spalin w kotłach energetycznych

RPOP.01.01.00-16-0038/16

SBB ENERGY S.A. otrzymało dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizacje projektu Hybrydowa technologia odazotowania spalin w kotłach energetycznych.

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiej technologii redukcji tlenków azotu ze spalin pochodzących z kotłów energetycznych, która umożliwi ograniczenie ich emisji do poziomu poniżej 150 mg/m3u. Technologia ta dzięki opracowaniu innowacyjnego rozwiązania wykorzystującego katalityczną redukcję NOx, stanowić ma hybrydowe uzupełnienie posiadanych już przez przedsiębiorstwo systemów redukcji tlenków azotu.

W wyniku przeprowadzonych prac opracowane zostaną zalecenia konstrukcyjno-eksploatacyjnych hybrydowej technologii obejmujące jej szczegółowe cechy i funkcje. Dodatkowo stworzone zostaną uniwersalne narzędzia inżynierskie symulujące działanie hybrydowego systemu redukcji tlenków azotu na obiektach rzeczywistych oraz wspomagające proces jej wdrożenia.

Wartość projektu 4 798 458,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 251 908,07 PLN

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .