SBB ENERGY S.A. partnerem merytorycznym konferencji ” Zielona Energia w służbie przedsiębiorczości”

Z sukcesem zakończyła się organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Konferencja „Zielona energia w służbie przedsiębiorczości” której partnerem merytorycznym było SBB ENERGY S.A.

Spotkanie odbyło się w dniach 16-17.06.2021 w Klastrze Energetycznym w Gaju Oławskim, który dąży do pełnej autonomiczności energetycznej. Założeniem Klastra jest produkcja i dystrybucja energii oraz przesyłanie jej własnym systemem OSD w oparciu o OZE.W trakcie dwudniowej konferencji tematem przewodnim wydarzenia była forma współpracy jaką przedsiębiorstwa powinny podejmować w dobie transformacji energetycznej i przełomu rynkowego w jakim się znajdujemy tj. odchodzenia od scentralizowanych dużych źródeł energii opartych o węgiel w kierunku energetyki rozproszonej opartej o OZE.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW, URE, naukowcy, eksperci, a także przedstawiciele rodzimych i zagranicznych spółek działających w obszarze OZE.

Wśród prelegentów konferencji nie zabrakło również naszych ekspertów.Z prezentacją pt.: „SBB ENERGY SA jako partner sektora elektroenergetycznego w zakresie transformacji rynku” wystąpił Artur Bogusz, Wiceprezes Zarządu oraz dr Łukasz Lelek, Kierownik Sekcji Rozwoju Nowych Technologii i Krzysztof Łuczak Kierownik Projektu z tematem „Energetyka rozproszona w oparciu o gospodarkę wodorową oraz wysokosprawne układy kogeneracji na przykładzie projektu w Gaju Oławskim”.

Zaprezentowane referaty oraz końcowa dyskusja spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem wszystkich uczestników.Konferencja była doskonałą okazją do spotkania z naszymi partnerami, nawiązywania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .