Turbiny gazowe

Turbiny gazowe, zwłaszcza jako element energetycznych bloków gazowo parowych, są jednymi z najbardziej sprawnych i elastycznych źródeł energii elektrycznej dużej mocy.  Stanowią niezbędny element regulacji i utrzymania stabilności krajowych systemów energetycznych w obliczu lawinowego przyrostu mocy przyłączanych nieregulowanych elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych.  Obecnie prócz gazu ziemnego, będącego głównym paliwem, spalane są w niej również jego mieszanki z wodorem. Docelowo wodór miałby zastąpić go całkowicie. 

Doświadczenia i projekty

    Wszyscy wielcy producenci turbin gazowych od lat prowadzą prace nad przystosowaniem ich do współspalania wodoru. W turbinach wielkich mocy osiągane i oferowane są obecnie wartości w przedziale 25-40% .

    Zasadniczo proces budowy i obsługa bloków z turbinami gazowymi współspalającymi wodór są analogiczne jak dla jednostek spalających wyłącznie gaz ziemny.

    SBB Energy ma bogate doświadczenia w rozruchu takich jednostek. Pracownicy SBB ENERGY uczestniczyli w uruchomieniach niemal wszystkich największych bloków gazowych w Polsce, a także w wielu za granicą.

    Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .