Stacje tankowania

Wodorowe stacje tankowania pojazdów (HRS – Hydrogen Refuelling Station) są niezbędnym elementem się infrastruktury dla korzystania z pojazdów elektrycznych zasilanych energią z ogniw paliwowych. Pojazdy na wodór (wraz z pojazdami zasilanymi z baterii) są podstawą unijnego planu  „Fit for 55” w obszarze likwidacji emisji gazów cieplarnianych w transporcie ludzi i towarów.

Doświadczenia i projekty

Paliwa w palnikach są mieszane ze sobą przed lub wewnątrz dyszy, która służy do odpowiedniego ukierunkowania mieszanki zasilającej. Spalanie następuje w otaczającym powietrzu  lub czystym tlenie. Spalając wodór w czystym tlenie otrzymujemy jako produkt uboczny jedynie parę wodną, unikając generacji tlenków azotu i innych produktów spalania.

Palniki do spalania wodoru mają nieco inną konstrukcję niż palniki na gaz ziemny i biogaz dla zapobieżenia cofaniu się płomienia i spalania wybuchowego.

Kotły z palnikami spalającymi lub współspalające wodór mogą być istotnym elementem dekarbonizacji generacji energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach, ciepłowniach i zakładach przemysłowych.

Wodorowe kotły i piece grzewcze przystosowane do (współ-) spalania wodoru są już obecnie realną technicznie i kosztowo alternatywą dla tradycyjnych źródeł energii i redukując emisję dwutlenku węgla w procesach wytwarzania ciepła. .

Wodór wygenerowany w elektrolizerach za pomocą zielonej energii np. z fotowoltaicznych  lub wiatrowych farm może być akumulowany w zbiornikach ciśnieniowych, stanowiących dobowe, dniowe lub sezonowe magazyny energii, a następnie przetworzony na ciepło zgodnie z profilem zapotrzebowania odbiorców.  Palniki wodorowe, wykorzystujące zmagazynowany wodór, mogą pełnić rolę rezerwowego źródła energii w przypadku awarii zasilania lub sytuacji kryzysowych. Mogą być stosowane w szpitalach, centrach danych i innych miejscach, gdzie niezawodne zasilanie jest kluczowe.

Palniki wodorowe mogą też mieć bezpośrednie zastosowania jako źródło zielonego ciepła wysokotemperaturowego ciepła technologicznego w przemyśle cementowym, wapienniczym chemicznym, szklarskim i stalowym.

SBB ENERGY bazując na swoich wieloletnich doświadczeniach jako generalny wykonawca (również układów wodorowych) , we współpracy ze światowymi liderami konstrukcji palnikowych oferuje realizację modernizacji kotłów energetycznych i przemysłowych w kierunku palników wielopaliwowych, w tym również palników wodorowych.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .