Ogniwa paliwowe

Transformacja energetyczna realizowana w oparciu o technologie wodorowe wiąże się z rozwojem wodorowych ogniw paliwowych. W urządzeniach tych na skutek przemiany chemicznej dostarczanego wodoru i tlenu pobieranego z otoczenia produkowana jest energia elektryczna. Produktami ubocznymi przemiany jest ciepło oraz woda. Działają na zasadzie reakcji elektrochemicznej, gdzie wodór jest utleniany na jednym biegunie ogniwa, a tlen redukowany na drugim biegunie, co generuje prąd elektryczny. Ogniwa paliwowe charakteryzują się wysoką sprawnością, brakiem emisji zanieczyszczeń, cichą pracą. Mogą być wykorzystywane jako autonomiczne źródła energii elektrycznej dla pojazdów, budynków, zakładów czy sieci elektroenergetycznych. 

Doświadczenia i projekty

Ogniwa paliwowe są stosowane w układach magazynowania, z natury bardzo zmiennej, energii słonecznej i energii wiatrowe, jako element wykorzystujący wodór z elektrolizy do generowania energii elektrycznej o regulowanej mocy, dostosowanej do potrzeb odbiorcy.

Ekonomiczność układów z generacją energii w ogniwach paliwowych opiera się na możliwości akumulacji w wodorze energii, nadmiarowej w stosunku do potrzeb własnych lub ograniczonych możliwości odbioru przez sieć dystrybucyjną, a następnie sprzedaży tej energii do sieci w okresach, gdy jest droga (np. szczyt wieczorny) lub wykorzystaniu jej na własne potrzeby w okresach, gdy własne źródło fotowoltaiczne lub wiatrowe już nie generuje.

SBB ENERGY jest generalnym wykonawcą pilotowej instalacji dla PGE Energetyka Kolejowa S.A, gdzie testowane są rozwiązania służące wykorzystaniu energii zakumulowanej w postaci wodoru z farm fotowoltaicznych klienta do zasilania  trakcji elektrycznej kolei.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .