/* * Theme Name: SBB * Description: motyw dla SBB Energy * Author: ad360 */Podpisanie umowy z OPEC GRUDZIĄDZ na budowę biomasowej jednostki kotłowej. - SBB ENERGY S.A.

Podpisanie umowy z OPEC GRUDZIĄDZ na budowę biomasowej jednostki kotłowej.

Miło nam poinformować, że w dniu 04.11.2022 SBB ENERGY SA podpisało umowę z OPEC GRUDZIĄDZ na realizację projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” pod nazwą „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu”.

Jest to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce, gdzie jako paliwo zastosowano luźną słomę.

Przedsięwzięcie polegające na budowie biomasowej jednostki kogeneracyjnej, obejmującej swoim zakresem budowę wysoce wydajnego kotła parowego w technologii rusztowej o mocy w paliwie <15 MWt, zasilającego w parę wyspę turbinową Elektrociepłowni Łąkowa.

Uruchomienie kotła o mocy 12,5 MW pozwoli w przyszłości, między innymi, ograniczyć wzrost cen ciepła produkowanego przez OPEC GRUDZIĄDZ.

Zakres projektu obejmować będzie:

  • nowy kocioł opalany słomą
  • instalację rozładunku, magazynowania i podawania słomy do kotła
  • instalację odpylania
  • modernizację wymiennikowni ciepła
  • place, drogi dojazdowe.

Wykonawcą kontraktu jest konsorcjum firm SBB ENERGY SA (Lider) oraz DP CLEAN TECH POLAND SA (Uczestnik).

Termin realizacji projektu wyznaczono do dnia 3 października 2024 roku.

Całemu zespołowi zaangażowanemu w projekt życzymy sukcesów w realizacji przedsięwzięcia.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .