Kim jesteśmy

Historia firmy

1992

Remak-Rozruch Sp. z o.o. Rozruch mechaniczny i technologiczny urządzeń oraz instalacji energetyki cieplnej.

2000

Przekształcenie w spółkę akcyjną

2003

Przyznanie certyfikatu ISO 9001:2000 przez Departament Certyfikacji Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie

2005

Świadczenie usług w zakresie montaży, remontów i modernizacji urządzeń oraz instalacji energetycznych.

2007

Reorganizacja Spółki: wyodrębniono Pion Montażu Mechanicznego, Pion Montażu Systemów Elektrycznych i AKPiA oraz Pion Rozruchu – Spółka zwiększa skalę i zatrudnia już 200 osób.

2008

Realizacja projektów modernizacyjnych „pod klucz” na szeroką skalę, np. kontrakty w Elektrowni Opole

2012

Przekroczenie 100 mln PLN przychodów ze sprzedaży i zbudowanie portfela zleceń na lata 2012-2013.

2013

Zakup Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o i utworzenie RRTEC Sp. Z.o.o.

2014

Zmiana nazwy spółki na SBB ENERGY S.A.

2016

Powstanie SBB CANADA

2017

29.12.2017 – Połączenie Spółek SBB ENERGY S.A. z RRTEC Spółka z o.o.

17.01.2017 – Zakup udziałów w Spółce ELMAX

2019

Przekroczenie 300 mln PLN przychodów ze sprzedaży.

2017-2019 – Realizacja projektu „ Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysokoefektywnych komponentów polimerowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

2017-2019 – Realizacja projektu „Hybrydowa technologia odazotowania spalin w kotłach energetycznych” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1
/
2

Close

SBB Energy S.A.

Firma SBB ENERGY S.A. od 1992 roku prowadzi działalność w sektorach energetyki i przemysłu, świadcząc usługi w zakresie rozruchu, montażu mechanicznego, instalacji elektrycznych i AKPiA oraz kompleksowych prac specjalistycznych. Ponadto, SBB ENERGY S.A. dostarcza szereg nowoczesnych technologii w obszarze oczyszczania spalin.

Zarząd

management member

Ziemowit Słomczyński

Prezes Zarządu

management member

Artur Brzdękiewicz

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny

Rada nadzorcza

Przemysław Furmaga

Przewodniczący Rady Nadzorczej SBB ENERGY S.A.

Jan Kurp

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Piotr Cieśla

Sekretarz Rady Nadzorczej

Kadra zarządzająca

Marta Dębowska-Wilkosz

Dyrektor Personalny

Wiesława Późniak

Prokurent, Dyrektor Finansowy

Agnieszka Duda

Główna Księgowa

Anna Mitkiewicz

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Kierownik Działu BHP

Marek Gajewski

Prokurent, Dyrektor Departamentu Elektrycznego i AKPiA

Leonard Widok

Dyrektor Departamentu Uruchomień

Artur Cymara

Dyrektor Handlowy

Zbigniew Kulawik

Z-ca Dyrektora Finansowego, Kontroler Finansowy

Dariusz Kamiński

Z-ca Dyrektora ds. Elektrycznych i AKPiA

Marcin Dabbachi

Dyrektor Działu Informatyki

Daniel Masyk

Dyrektor Zarządzania Ryzykiem

Maciej Kwiatkowski

Dyrektor ds. Generalnego Wykonawstwa

Krzysztof Solanko

Dyrektor ds. Technologii

Kadra inżynierska

Największym potencjałem spółki jest wysoce wykwalifikowana kadra inżynierska. Na rzecz firmy SBB ENERGY S.A. pracuje obecnie około 350 pracowników, w tym kadra inżynieryjna z obszaru montażu mechanicznego, elektrycznego i AKPiA, rozruchu i nowoczesnych technologii.

Ponad 70% specjalistów technicznych posługuje się językami obcymi (angielski, niemiecki, rosyjski). Pozwala to na świadczenie usług dla kontrahentów zagranicznych z całego świata.

Filarem naszej firmy jest kadra pracowników posiadających co najmniej kilkunastoletni staż pracy w energetyce lub budownictwie energetycznym. Są to m.in. inżynierowie rozruchu, brygadziści i montażyści, pod okiem których zdobywa doświadczenie młodszy personel ze średnio 3-letnim stażem pracy w energetyce. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne w odpowiednich dla siebie branżach.

Klienci

Dostawcy urządzeń i firmy montażowe działające w energetyce i przemyśle, Elektrownie zawodowe i przemysłowe, Elektrociepłownie i kotłownie komunalne, Zakłady przemysłowe, Pracownie projektowe obsługujące przemysł i energetykę.

Główne obszary działań

Kompleksowy rozruch bloków energetycznych, optymalizacja urządzeń oraz systemów energetycznych, wielobranżowe montaże i remonty w sektorze energetycznym oraz przemyśle, rozruch oraz optymalizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, czyszczenie chemiczne oraz trawienie instalacji i urządzeń w sektorze energetycznym oraz przemyśle, badania laboratoryjne umożliwiające opracowanie optymalnych technologii dla potrzeb realizowanych procesów chemicznego czyszczenia, montaże elektryczne oraz AKPiA wraz z dostawą sprzętu i rozdzielnic w sektorze energetycznym oraz przemyśle, modernizacja kotłów w układzie pod klucz w celu redukcji emisji NOx i SOx, modernizacja kotłów w układzie pod klucz w celu współspalania dużej ilości biomasy, konwersja kotłów opalanych węglem na biomasę, instalacje redukcji emisji rtęci.

Zatrudnienie i sprzedaż usług

Informacja o realizacji startegii podatkowej

Informacja o realizacji strategii podatkowej

RokDokument
2022Strategia podatkowa 2022
2021Strategia podatkowa 2021
2020Strategia podatkowa 2020
We are not currently recruiting. Contact us via form .