Technologia Redukcji Nox Metodami Pierwotnymi

Metody pierwotne oraz wtórne redukcji tlenków azotu firmy SBB ENERGY S.A.

 System redukcji tlenków azotu metodami pierwotnymi firmy SBB ENERGY  - Za pomocą asymetrycznie rozmieszczonych w komorze spalania dysz powietrza spaliny wprowadzane są w silny ruch wirowy. Wywołana tym ruchem turbulencja zapobiega rozwarstwieniu przepływu, zapewniając doskonałe mieszanie i równomierny rozkład temperatury w komorze czego następstwem jest zoptymalizowany proces spalania wykorzystujący całą objętość komory paleniskowej.   

Zalety:

o   Redukcja NObez użycia chemikaliów

o   Poprawa procesu spalania

o   Doskonałe mieszanie składników i równomierny rozkład temperatury

o   Redukcja CO, zawartości węgla w popiele (LOI), pyłów oraz SO3 bez stosowania chemikaliów