Zapytanie ofertowe nr 6.1/POIR-WO/SBB 9002/2017

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 6.1/POIR-WO/SBB 9002/2017 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę pomp w wykonaniu specjalnym do podawania wody zmywanej w ramach budowy instalacji pilotażowej.

Termin składania ofert upływa 1.06.2017.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .