/* * Theme Name: SBB * Description: motyw dla SBB Energy * Author: ad360 */Zapytanie ofertowe nr 4/POIR/SBB/9002/2017 - SBB ENERGY S.A.

Zapytanie ofertowe nr 4/POIR/SBB/9002/2017

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 4/POIR/SBB 9002/2017 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę szafy zasilająco-sterowniczej do budowy instalacji pilotażowej. Termin składania ofert upływa 13.03.2017 o godz. 13.00.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .