/* * Theme Name: SBB * Description: motyw dla SBB Energy * Author: ad360 */Zapytanie ofertowe nr 1/POIR/SBB/9002/2016 - SBB ENERGY S.A.

Zapytanie ofertowe nr 1/POIR/SBB/9002/2016

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 1/POIR/SBB 9002/2016 na przedstawienie oferty cenowej na wsparcie merytoryczne na etapie projektowania instalacji pilotowej oraz doradztwo w zakresie budowy i implementacji modelu matematycznego pozwalającego na modelowanie procesu redukcji rtęci ze spalin powstających w wyniki spalania paliw kopalnych w blokach energetycznych opalanych węglem brunatnym przez podawanie węgla aktywnego oraz instalację adsorpcyjny modułów wykonanych z materiału hydrofobowego.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .