/* * Theme Name: SBB * Description: motyw dla SBB Energy * Author: ad360 */Ogłoszenie o wyborze dostawcy - SBB ENERGY S.A.

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę testowych wkładów adsorpcyjnych oraz kolektorów modułów do budowy instalacji pilotażowej, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, firma SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego 9/POIR/SBB/9002/2017 w dniu 28-08-2017 roku wybrała dostawcę – firmę W.L. Gore & Associates Inc, 101 Lewisville Rd, Elkton, MD, 21921 USA

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .