/* * Theme Name: SBB * Description: motyw dla SBB Energy * Author: ad360 */Ogłoszenie o wyborze dostawcy - SBB ENERGY S.A.

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup usługi związanej z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2 SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego 1/POIR/SBB 9002/2016 w dniu 19.12.2016 roku wybrano Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej na dostawcę ww. usługi.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .