Zakończenie realizacji projektu „Budowa oczyszczania spalin” w OPEC GRUDZIĄDZ.

W dniu 29.11.2022 odbyło się uroczyste zakończenie realizacji projektu „Budowa instalacji oczyszczania spalin” w Elektrociepłowni Łąkowa II w Grudziądzu.

Inwestycja trwająca ponad 4 lata miała za zadanie osiągnięcie standardów emisji spalin określonych w nowej dyrektywie UE.

Kilka liczb i faktów:

 • Wartość inwestycji 64,3 mln zł netto.

W ramach inwestycji wykonano:

 • 3 Instalacje półsuchego odsiarczania / odpylania spalin dla kotłów parowych OR-32 (K1, K2, K3);
 • 2 Instalacje odpylania spalin dla kotłów wodnych WR-25 (K4, K5);
 • 3 Instalacje odazotowania spalin SNCR dla kotłów OR-32 (K1, K2, K3);
 • Instalacja odazotowania spalin metodami pierwotnymi dla kotłów WR-25 (K4, K5);
 • Budowa stacja rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej;
 • Budowa stacja rozładunku i magazynowania sorbentu i PPR
 • Wymiana elewacja kotłowni, naprawa istniejących dróg i placów w rejonie inwestycji;

Poszczególne etapy realizacji były oddawane do użytkowania zgodnie z harmonogramem w latach: 

 • IOS K1, K2           – 30.11.2020
 • SNCR K1              – 15.03.2021
 • IOS K3                  – 30.11.2021
 • SNCR K2, K3       – 30.06.2022
 • Zakończenie inwestycji – 30.10.2022

Serdeczne gratulacje dla całego zespołu zaangażowanego w pomyślną realizację tego projektu ponieważ za sukcesem tego przedsięwzięcia stoją przede wszystkim ludzie!  

Zapraszamy do obejrzenia spotu z naszej realizacji w Grudziądzu😊 

https://www.youtube.com/watch?v=5YFKkRsJV1Y

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .