Zakończenie dwóch etapów projektu w Elektrowni Dolna Odra

Miło nam poinformować, że SBB ENERGY S.A. (Lider Konsorcjum), ukończyło dwa z czterech etapów projektu w Elektrowni Dolna Odra Nowe Czarnowo. W dniu 12.10.2020  został podpisany protokół przekazania do eksploatacji części wspólnej czyli Działki Rozładunku i Magazynowania (DRiM) wody amoniakalnej oraz instalacji SCR bloku nr 6, a w dniu 25.11.2020 został podpisany protokół przekazania do eksploatacji instalacji SCR bloku nr 7.

Oddane do eksploatacji dwie kompletne instalacje SCR wraz z częścią wspólną DRiM stanowią prawie 60% całości projektu.

Prace na obiekcie były realizowane od czerwca 2019 roku i pomimo okresu zimowego jak i sytuacji związanej z pandemią COVID19 zostały wykonane w planowanym terminie i odebrane zgodnie z podpisaną Umową.

Zakres odebranych prac obejmował:

•             kompletną instalację rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej DRiM będącej częścią wspólną dla instalacji SCR czterech kotłów,

•             wymianę i modernizację 100% kanałów spalin na odcinku kocioł-wentylatory spalin (warz z dodatkowymi kanałami bypass) dla kotła K6 i K7,

•             zabudowę dwóch kompletnych instalacji SCR dla kotła K6 i K7,

•             modernizację czterech obrotowych podgrzewaczy powietrza,

•             wymianę czterech wentylatorów spalin wraz z nowymi napędami falownikowymi,

•             kompletne układy elektryczne i AKPiA związane z nowymi instalacjami.

Przekazanie do eksploatacji zostało poprzedzone uruchomieniem i optymalizacją nowych instalacji oraz pozytywnie przeprowadzonymi pomiarami gwarancyjnymi, które potwierdziły spełnienie wszystkich parametrów gwarantowanych Umowy.

Obecnie w ramach tego projektu trwają ostatnie prace montażowe trzeciej instalacji SCR tj. dla kotła K5, przekazanie instalacji na bloku nr 5 planowane jest w maju 2021. Trwa budowa czwartego reaktora SCR dla kotła K8. Pozostałe prace montażowe realizowane w ramach postoju bloku nr 8 będą wykonywane w okresie 26.02.-26.06.2021. Przekazanie do eksploatacji planowane jest na 17.09.2021.

Całemu zespołowi zaangażowanemu i koordynującemu kontrakt gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji kolejnych etapów Projektu.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .