Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy

W dniu 19 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS w zakresie danych podstawowych spółki SBB ENERGY.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .