SBB ENERGY SA wśród sygnatariuszy deklaracji o powołaniu Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich

W dniu 25.11.2021, na należącej do Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych Kopalni Jaźwica w Gminie Chęciny podpisano Deklarację o powołaniu Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich.

W uroczystym podpisaniu deklaracji wzięli udział przedstawiciele władz centralnych, przedstawiciele Miasta Kielce oraz Gmin: Chęciny, Miedziana Góra, Łagów, Daleszyce i Morawica, przedstawiciele świata nauki, w tym głównych instytucji naukowych w Województwie Świętokrzyskim: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej, przedstawiciele Instytutu Energetyki i Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz przedstawiciele wiodących polskich firm zaangażowanych w rozwój technologii wodorowych, w tym SBB ENERGY SA.

Celem Klastra jest stworzenie otwartego forum współpracy, na rzecz rozwoju zeroemisyjnych źródeł energii i produkcji zielonego wodoru w regionie świętokrzyskim. Sygnatariusze deklaracji dążą do stworzenia do 2030 roku zeroemisyjnych źródeł energii zdolnych do produkcji 4 TWh energii rocznie oraz elektrolizerów wodoru o mocy 250 MW co ma się przełożyć na produkcję 50.000 ton czystego wodoru do napędu ciężkiego sprzętu, ciężarówek i transportu publicznego w miastach i ograniczenia emisji CO2 o 400.000 ton rocznie.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .