SBB ENERGY SA przekazało do eksploatacji instalację odazotowania spalin w JSW KOKS SA Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.

Miło nam poinformować, że SBB ENERGY SA zakończyło prace związane z uruchomieniem Instalacji SCR w ramach podpisanej w 2020 roku umowy na wykonanie instalacji odazotowania spalin na bloku 71MW w JSW KOKS SA Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.
SBB ENERGY SA jako Generalny Wykonawca przekazał do eksploatacji Instalację odazotowania spalin, w skład której wchodzą:
•                   układ rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej,
•                   nowy układ kanałów spalin wraz z wentylatorem spalin i falownikiem,
•                   reaktor SCR z modułami katalitycznymi,
•                   układ podgrzewu spalin tj. płytowy wymiennik ciepła spaliny -spaliny oraz układ palników dogrzewających,
•                   instalacja  odzysku ciepła ze spalin
•                   układ dystrybucji i wtrysku wody amoniakalnej,
•                   kompletna instalacja elektryczna i AKPiA w tym układ analityki gazowej.
Pomiary gwarancyjne potwierdziły spełnienie parametrów gwarantowanych zapisanych w umowie tj. osiągnięcia granicznej wielkości emisji tlenków azotu poniżej poziomu 100 mg/Nm3 oraz ulotu amoniaku poniżej 3mg/m3.
Dzięki zaangażowaniu całego zespołu termin realizacji projektu został skrócony o miesiąc.
Gratulujemy wszystkim pomyślnej realizacji i koordynacji kontraktu.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .