SBB ENERGY SA dołącza do Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

Przystąpienie SBB ENERGY SA do Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa, otwiera nowe możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie gospodarki wodorowej. Cieszymy się, ze będziemy mieć realny wpływ na rzecz rozwoju zeroemisyjnych źródeł energii i produkcji zielonego wodoru w regionie dolnośląskim.Dzięki naszemu zapleczu technologicznemu oraz doświadczeniu mamy nadzieję być dużym wsparciem merytorycznym dla tej organizacji, jak również inicjatorem innych ciekawych projektów.Jesteśmy pełni entuzjazmu, na rozpoczynającą się współpracę.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .