Przebudowa kotła nr 4 na paliwo gazowe w Synthos Dwory 7

Miło nam poinformować, że SBB ENERGY S.A. ukończyło projekt pod nazwą „Przebudowa kotła nr 4 na paliwo gazowe  w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna”.

Kontrakt zrealizowany został w systemie „pod klucz” (projekt, budowa i uruchomienie wraz z przekazaniem do eksploatacji).

W ramach projektu kocioł parowy z ciężkim obmurzem Pauker typ 2-o, 130 t/h zbudowany w 1954 roku opalany podstawowo węglem oraz gazem kopalnianym został przebudowany na kocioł opalany tylko gazem. Układ paliwa gazowego umożliwia spalanie dwóch rodzajów gazu: gazu ziemnego w tym podstawowo regazyfikowanego gazu LNG, oraz gazu kopalnianego.

Po przebudowie główne parametry kotła K4 to :

Wydajność:  100 t/h, temperatura pary 480°C, ciśnienie 7,8 MPa.
Emisje: NOx3, CO3, pył3.

W celu realizacji zadania zostały częściowo zdemontowane układy podawania węgla oraz odprowadzania popiołu, a w kotle i w jego otoczeniu zostały zainstalowane niżej wymienione urządzenia i instalacje:

  • 2 palniki gazowe do jednoczesnego spalania gazu ziemnego i kopalnianego
  • 2 wentylatory powietrza do spalania wraz z układami regulacji ilości powietrza
  • 2 układy doprężania gazu kopalnianego z dmuchawami rotacyjnymi i chłodnicą gazu
  • Instalacje gazu ziemnego i kopalnianego wewnątrz kotłowni,
  • Nowy system pomiaru emisji spalin
  • Układy elektryczne do zasilania nowych urządzeń
  • Obiektowe układy pomiarowe i szafy sterownicze

W trakcie przebudowy zachowano z niewielkimi zmianami część ciśnieniową kotła oraz układ wyprowadzania spalin.

Regulacja pracy kotła po przebudowie została zrealizowana w istniejącym systemie DCS.

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w realizacje i koordynacje kontraktu.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .