/* * Theme Name: SBB * Description: motyw dla SBB Energy * Author: ad360 */Protokół końcowy w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole oficjalnie podpisany. - SBB ENERGY S.A.

Protokół końcowy w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole oficjalnie podpisany.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 24.08 2022 w Elektrowni Opole miało miejsce uroczyste podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Redukcja emisji NOx poniżej 150 mg/Nm³ na blokach nr 1, 2, 4 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole.

Podpisany  protokół potwierdza osiągnięcie parametrów gwarantowanych i specyfikowanych w zapisach kontraktowych dotyczących redukcji emisji tlenków azotu ze spalin wyprowadzanych z kotłów K1, K2, K4.

Serdecznie gratulujemy całemu zespołowi zaangażowanemu w realizację kontraktu od etapu oferty, aż po realizację na obiekcie! Czekamy na kolejne osiągnięcia!

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .