Półmetek prac na JSW KOKS S.A za nami.

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy kolejny etap prac wynikający z podpisanej w 2020 umowy na wykonanie instalacji odazotowania spalin na bloku 71MW w JSW KOKS SA Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.

W dniu 25.10.2021 SBB ENERGY SA jako generalny wykonawca przystąpił do osadzenia 35 tonowego reaktora na specjalnej 16 metrowej konstrukcji. Reaktor o wymiarach 12x8x6m został umieszczony za pomocą specjalistycznego udźwigu. Przed rozruchem instalacji, w reaktorze zamontowanych zostanie 16 modułów katalitycznych o łącznej wadze 23 ton, kanał dolotowy wraz z układem palników podgrzewających spaliny, a także układ wtrysku reagenta.

Kompleksowy zakres prac pozwoli na spełnienie przez modernizowany kocioł wymagań konkluzji BAT LCP, poprzez doprowadzenie do osiągnięcia granicznej wielkości emisji tlenków azotu poniżej poziomu 100 mg/Nm3.

Całemu zespołowi zaangażowanemu i koordynującemu projekt gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji kolejnych etapów tego przedsięwzięcia.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .