Podpisanie umowy z JSW KOKS S.A

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 11 września 2020 SBB ENERGY S.A. podpisało umowę na „Wykonanie instalacji odazotowania spalin – blok 71MW w JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.”

SBB ENERGY S.A. jako Generalny Wykonawca zaprojektuje, dostarczy, zamontuje i uruchomi instalacje odazotowania typu tail-end za kotłem opalanym gazem koksowniczym. Kompleksowy zakres prac pozwoli na spełnienie przez modernizowany kocioł wymagań konkluzji BAT LCP, poprzez doprowadzenie do osiągnięcia granicznej wielkości emisji tlenków azotu poniżej poziomu 100 mg/Nm3.

Termin realizacji projektu wyznaczono na trzeci kwartał 2022 roku.

Całemu zespołowi zaangażowanemu w projekt życzymy sukcesów w realizacji przedsięwzięcia.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz .