Technologia Redukcji Nox Metodami Wtórnymi, Niekatalitycznymi (Sncr)

Selektywna niekatalityczna redukcja tlenków azotu firmy SBB ENERGY

System redukcji tlenków azotu metodą wtórną (SNCR) firmy SBB ENERGY – to drugi stopień redukcji, w którym utworzone w pierwszej strefie spalania tlenki azotu redukowane są za pomocą związków chemicznych amoniaku. Wykorzystywana jest reakcja amoniaku lub mocznika z tlenkami azotu, w efekcie której tworzy się azot oraz woda. Reakcja przebiega efektywnie w ściśle określonej temperaturze. Optymalne wykorzystanie reagentów w procesie spalania zapewnia wcześniej użyty system metod pierwotnych firmy SBB ENERGY, wywołujący mieszanie powietrza w komorze paleniskowej.

Zalety:

o   Najlepszy system SNCR na rynku

o   Wtrysk reagenta w osłonie powietrza transportowego pozwala na użycie mniejszej ilości chemikaliów niż w tradycyjnym systemie SNCR

o   Redukcja NOx > 30%  i z systemem metod pierwotnych SBB ENERGY > 80%

o   Niski poziom ulotu NHw spalinach