Strona główna  »   Relacje inwestorskie  »   Komunikaty    

Komunikaty

KOMUNIKATY

2020-06-15

Zarząd SBB ENERGY S.A. („Spółka’) z siedzibą w Opolu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się 29 czerwca 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Opolu przy ul. Łowickiej 1, z porządkiem obrad przedstawionym w załączniku nr 1.

Załącznik nr 12020-02-19

W dniu 19 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS w zakresie danych podstawowych spółki SBB ENERGY S.A. z siedzibą w Opolu, ujawniając e-mail spółki: biuro@sbbenergy.pl  oraz adres strony internetowej: www.sbbenergy.pl