Informacje o spółce

Informacje o spółce

Kapitał zakładowy Spółki SBB ENERGY S.A wynosi 100 000 zł i dzieli się na 2 000 akcji.   Większościowym akcjonariuszem jest J.T.C. Spółka Akcyjna.

SBB ENERGY S.A.
Struktura akcjonariatu
Rodzaj właściciela Ilość akcji wartość w zł udział w kapitale (%)
       
osoby prawne 701 35 050 35,05
J.T.C S.A. 701 35 050 35,05
osoby fizyczne 1 299 64 950 64,95
1 udziałowiec osoba fizyczna 433 21 650 21,65
2 udziałowiec osoba fizyczna 433 21 650 21,65
3 udziałowiec osoba fizyczna 433 21 650 21,65
2 000 100 000 100,00