Uruchamianie i prace specjalistyczne

Zleceniodawca
Klient końcowy
Zakres prac Termin realizacji
NOWE JAWORZNO GRUPA TAURON SP. ZO.O.

Koordynacja rozruchu bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o

2018-04-01 do 2020-02-20
GE POWER Sp. z o.o.
Elektrownia Opole

Świadczenie usług w zakresie wsparcia w rozruchu bloków energetycznych 2 x 900 MW w Elektrowni Opole

2017-09-18 do 2019-03-31
Integral Engineering
Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie

Rozruch Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie.

2015-05-01 do 2016-03-01
Rafako S.A.
EDF Polska S.A.

Wykonanie rozruchu IMOS w Spółkach Grupy EDF Polska w Elektrociepłowni Wrocław i Elektrociepłowni Kraków.

2015-02-01 do 2016-01-01
E.ON Energy
Zakłady Chemiczne w Marl, Niemcy

Udział w rozruchu bloku gazowo parowego w zakładach Chemicznych w Marl w Niemczech.

2015-05-01 do 2016-01-01
Ethos Energy
Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.

Wykonanie rozruchu turbozespołu TG1 i TG2- 220 MW.

2015-02-01 do 2015-12-01
Zespól Elektrowni Patnów Adamów - Konin S.A.
Elektrownia Pątnów

Koordynacja rozruchu bloków nr. 1 i 2 w Elektrowni Pątnów.

2016-01-01 do 2015-12-01
Polimex - Mostostal S.A.
PKN Orlen S.A.

Wykonanie rozruchu instalacji DeNOx dla kotłów K1, K2, K5,K6 OOG-420.

2013-05-01 do 2015-11-01
Energoinstal S.A.
Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej

Kompleksowa realizacja prac rozruchowych w zakresie wszystkich urządzeń, instalacji i układów technologicznych bloku 71 MW

2014-03-01 do 2015-06-26
Foster Wheeler Service Ltd
Nghi Son/ Wietnam

Udział w rozruchu dwóch kotłów bloków 2 x 300 MW w Nghi Son w Wietnamie

2012-11-19 do 2015-05-31
Alstom Power
Termoelektrarna Sostanj Blok 6

Udział w rozruchu kotła bloku 600 MW w Sostanj w Słowenii

2013-12-04 do 2015-05-31
Alstom Power
Eemshaven/Holandia

Udział w rozruchu kotłów bloków 2x800 MW w El Eemshaven w Holandii

2013-11-01 do 2015-03-15
Andritz energy & Environment GmbH
Veolia Water

Udział w rozruchu spalarni osadów oczyszczalni ścieków.

2014-03-01 do 2015-03-01
Andritz Energy&Environment GmbH
Sheffield / Anglia

Udział w rozruchu spalarni osadów oczyszczalni ścieków

2014-03-01 do 2015-03-01
Polimex-Mostostal S.A.
PKN Orlen S.A.

Wykonanie rozruchu instalacji DeNOx dla kotła K7 OOG-420

2013-05-01 do 2014-11-30
Envirmine-Energo
Ostrava/Czechy

Kierownie rozruchem półsuchej instalacji odsiarczania spalin w El Trebovice/Czechy

2014-09-01 do 2014-11-30
Alstom Power
Hamm/Niemcy

Udział w rozruchu kotłów bloków 2x800 MW w El Westfalen w Niemczech

2013-08-01 do 2014-08-31
Alstom Power
Karlsruhe/Niemcy

Udział w rozruchu kotła bloku 912 MW w EnBW Karlsruhe w Niemczech

2013-07-01 do 2014-07-31
Foster Wheeler Service Ltd
Merak/Indonezja

Udział w rozruchu kotłów bloków2x60 MW w Merak w Indonezji

2012-04-26 do 2013-12-22
IHI Corporation
Trianel Kohlekraftwerk GmbH & Co. KG

Udział w rozruchu kotła bloku 800 MW w Elektrowni Luenen / Niemcy

2012-04-01 do 2013-12-01
Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o
Koksownia Częstochowa Nowa

Przeprowadzenie rozruchu silnika opalanego gazem o mocy 3MWe

2013-02-11 do 2013-06-30
Polimex-Mostostal S.A.
TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała w Bielsku-Białej

Rozruch bloku BC 50 w EC Bielsko-Biała

2012-08-01 do 2013-04-01
Weiss GmbH
Forbach/ Francja

Udział w rozruchu opalanego biomasą w Forbach we Francji

2012-11-12 do 2013-02-28
Weiss GmbH
Steyr/Austria

Udział w rozruchu kotła opalanego biomasą w Steyr w Austrii

2012-11-26 do 2013-02-28
ZE PAK S.A.
ZE PAK S.A. Elektrownia Konin

Koordynacja rozruchu bloku 55 MW. Zakłady termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

2012-03-01 do 2012-07-01
TURBOCARE
ZE PAK S.A. Elektrownia Konin

Wykonanie rozruchu turbozespołu 55 MW 

2012-02-01 do 2012-07-01
Energoinstal S.A./ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA

Wykonanie rozruchu dla zadania "Przebudowa źródła ciepła w Opolu". Blok 10,4 MW

2010-12-01 do 2012-06-01
Rafako S.A.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Zespół Elektrowni Dolna Odra

Wykonanie rozruchu Instalacji Odsiarczania Spalin

2011-08-01 do 2012-03-01
EC Wybrzeże S.A.
EC Gdańsk

Wykonanie powłoki kompozytowej na kotłach OP-230

2010-06-01 do 2010-09-30
Arctic Paper Kostrzyn S.A.
Arctic Paper

Przygotowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu rozbudowy bloku gazowo-parowego

2008-08-18 do 2009-11-30
Enter Eko Sp. z o.o.
EC Kraków

Wykonanie procesu wygrzewania warstwy kompozytowej HYBRID MD 120 w kotle 1 i 2

2009-10-08 do 2009-10-19
Lentjes GmbH
Elektrownia Ferrybridge

Udział w pracach rozruchowych na terenie Anglii

2008-04-28 do 2009-09-30
EC Wybrzeże S.A.
EC Gdynia, EC Gdańsk

Wykonanie powłoki kompozytowej na kotłach OP-230

2009-06-15 do 2009-09-30
EC Wybrzeże S.A.
Elektrociepłownia Wybrzeże

Wykonanie powłoki kompozytowej na kotłach OP-230

2009-06-15 do 2009-09-30
Polchar Sp. z O.O.
Arctic Paper Kostrzyn

Wygrzanie obmurza kotła

2009-09-01 do 2009-09-30
Engorem Sp. z O.O.
Elektrociepłownia Czechnica

Wykonanie chemicznego czyszczenia kotła OP-130 K4

2009-07-01 do 2009-09-28
PGE EC Gorzów S.A.
Elektrociepłownia Gorzów

Wykonanie procesu dmuchania rurociągu parowego kotła odzysknicowego od turbiny T-6

2009-08-01 do 2009-09-21
Eltur Serwis Sp. z o.o.
Elektrownia Turów

Wykonanie trawienia rurociągów

2009-05-12 do 2009-08-31
Grupa Lotos S.A.
Rafineria Lotos

Wykonanie dmuchania rurociągów pary MS do Hydrogen Generation II Unit

2009-06-29 do 2009-07-25
Alstom Power
Elektrownia Łagisza

Udział w rozruchu maszynowni bloku 464 MW

2008-08-17 do 2009-07-17
HEB
Elektrociepłownia EC-2 Polkowice

Wykonanie procesu dmuchania rurociągów parowych do turbiny OPR-15

2009-06-20 do 2009-07-03
Energotechnika-Energorozruch S.A.
Elektrownia Łagisza

Opracowanie instrukcji eksploatacji kotła - branża AKPiA

2008-11-28 do 2009-06-18
Metso Automation Polska Sp. z o.o.
Elektrownia Łagisza

Udział specjalisy elektryka w pracach rozruchowych

2008-04-01 do 2009-04-30
Rafako S.A.
Elektrociepłownia Wrocław

Nadzór nad rozruchem oraz wykonanie optymalizacji i pomiarów gwarancyjnych kotła OP-230 K1

2008-10-15 do 2009-04-30
Foster Wheeler OY

Udział w pracach rozruchowych na terenie Brazylii

2009-01-10 do 2009-04-24
Kogeneracja S.A.
Elektrociepłownia Wrocław

Nadzór nad rozruchem bloku BC-50

2008-10-02 do 2009-04-15
PAK Serwis Sp. z o.o.
Elektrownia Pątnów

Wykonanie procesów trawienia, dmuchania oraz rozruch rurociągu parowego i kondensatu

2008-12-22 do 2009-03-31
Mostostal Zabrze
Elektrociepłownia Siekierki

Wykonanie rozruchu akumulatora ciepła

2008-10-27 do 2009-03-24
Polimex-Mostostal S.A.
Elektrociepłownia 3 Brzeg Dolny

Wykonanie rozruchu bloku

2008-08-04 do 2009-02-28
Lentjes UK
Elektorwnia Ferrybridge - Wielka Brytania

Udział w rozruchu IOS

2008-06-01 do 2009-02-28
Huta Zabrze S.A.
Huta Zabrze

Wykonanie procesu trawienia i pasywacji elementów wężownic płyt chłodniczych

2008-10-15 do 2009-02-20
Polimex-Mostostal S.A.
Elektrociepłownia Białystok

Nadzór nad rozruchem kotła fluidalnego oraz instalacji biomasowej

2008-04-09 do 2009-01-10
Alstom Power
Elektrownia Deva Rumunia

Udział w rozruchu turbozespołu 

2005-04-19 do 2008-12-31
Rafako S.A.
Rafineria Sisak - Chorwacja

Nadzór nad czyszczeniem, dmuchaniem oraz rozruchem kotła

2008-10-19 do 2008-12-31
Sirius Polska sp. z o.o.
Elektrownia Kozienice

Udział specjalisty w rozruchu IOS

2008-10-01 do 2008-12-31
Remak-Krak Sp. z o.o.
Huta - Mittal Steel - Kraków

Wykonanie chemicznego czyszczenia wielkiego pieca WP-3

2008-12-02 do 2008-12-20
Sirius Engineers Ltd
EC Avenida de la Termica - La Robla - Hiszpania

Udział w pracach rozruchowych - Instalacja Odsiarczania Spalin

2008-04-25 do 2008-11-30
Rafako S.A.
Elektrownia Pątnów

Rozruch IOS Pątnów bl. 1-4

2007-05-30 do 2008-11-30
Engorem Sp. z O.O.
EC-2 Łódź

Wykonanie trawienia kotła

2008-11-05 do 2008-11-30
Energoprojekt Katowice S.A.
Elektrownia Pątnów

Rozruch instalacji odżużlania 

2007-08-14 do 2008-10-31
Lentjes UK
Elektrownia Ferrybridge - Wielka Brytania

Udział w pracach rozruchowych IOS

2008-04-26 do 2008-09-30
Rafako S.A.
Elektrownia Jaworzno III

Rozruch IOS

2007-11-28 do 2008-09-30
Energorem Sp. z o.o.
EC-2 Łódź

Czyszczenie chemiczne kotła K9 i K6

2008-02-25 do 2008-09-30
Termoizolacja Enter-Eko
EC Gdynia

Wygrzewanie warstwy kompozytowej kotła K-6 

2008-09-08 do 2008-09-23
PAK Serwis Sp. z o.o.
Elektrownia Pątnów

Wykonanie rozruchu technologicznego układu podawania żużla

2008-09-15 do 2008-09-20
Instal Kraków S.A.
Elektrownia Łagisza

Przeprowadzenie procesu dmuchania rurociągu parowego

2008-08-02 do 2008-08-24
Rafako S.A.
Fabryka Kotłów Rafako

Wykonanie procesu trawienia i pasywacji elementów kotła

2008-05-13 do 2008-07-31
SNC Lavalin Polska Sp. z o.o.
Elektrownia Pątnów II

Wykonanie "pod klucz" rozruchu kotła, instalacji odsiarczania spalin i innych prac- dla Bloku "A" 460 MW

2006-12-05 do 2008-07-30
Metso Power OY
EC Białystok

Udział inżyniera rozruchu w rozruchu kotła BFB 

2008-05-19 do 2008-06-29
Alstom Power
Elektrownia Pątnów II

Udział w rozruchu maszynowni bloku 460 MW

2007-04-10 do 2008-06-23
Polimex-Mostostal S.A.
EC Białystok

Wykonanie suszenia obmurza oraz chemicznego czyszczenia kotła

2008-06-01 do 2008-06-20
BSO Polska S.A.
Cukrownia Glinojeck

Chemiczne czyszczenie 6 kotłów parowych typu OR32 i jednego kotła typu OR16

2008-04-01 do 2008-06-10
Polimex-Mostostal S.A.
Wytwórnia chemiczna środków siarczanowych - Rokita - Brzeg Dolny

Koordynacja rozruchu mechanicznego instalacji produkcyjnej i magazynowej Wytwórni chemicznej środków siarczanowych

2007-04-06 do 2008-05-15
AU Project Ltd
El. Atherinolakkos, Grecja

Udział w pracach rozruchowych na Krecie

2008-02-07 do 2008-04-30
Foster Wheeler Energia OY
Elektrociepłownia Alkmar; Holandia

Udział w rozruchu kotła fluidalnego

2007-10-19 do 2008-02-28
FOSTER WHEELER Energia OY; Finlandia
Elektociepłownia Atherinolakkos; Grecja

Udział w rozruchu kotła Fluidalnego

2007-06-11 do 2008-01-31
CSI Gmbh
Kotły do spalania biomasy w Koesching, Dinslaken i Huckelhoven - Niemcy

Udział w rozruchu kotłów przystosowanych do spalania biomasy; przeprowadzenie testów systemów zasilania , sterowania i zabezpieczeń oraz nadzorowanie ruchu kotłów w czasie trwania rozruchu technologicznego

2007-03-01 do 2008-01-31
MARTIN Gmbh
Spalarnia śmieci - RABA w Zehla Melis - Niemcy

Spalarnia śmieci - RABA w Zehla Melis - Niemcy

2007-03-01 do 2008-01-31
Rafako S.A.
Instalacja Odsiarczania spalin w EC-4 Łódź

Przeprowadzenie rozruchu technologicznego IOS kotłów K2 i K3 (OP-230) w EC-4 Łódź

2007-08-01 do 2008-01-31
Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o.
Elektrownia Elektrenai– Litwa

Koordynacja prac montażowych i rozruchowych na blokach 150MW /5a, 5b, 1, oraz 7a, 7b/

2007-03-01 do 2007-12-31
Energorem Sp. z o.o.
EC-2 Łódź

Trawienie układu wodno-parowego oraz przedmuchiwanie przegrzewaczy kotła OP-130 W EC-2 Łódź
- dostawa elementów instalacji tymczasowych do trawienia i przedmuchiwania (rurociągi ,zbiorniki, pompy, armatura, tłumiki hałasu itp. )
- wykonanie montażu i demontażu instalacji technologicznych
- opracowanie technologii i przeprowadzenie trawienia układu wodno-parowego kotła i rurociągów technologicznych
- przeprowadzenie przedmuchiwania przegrzewaczy kotła i rurociągów pary

2007-09-01 do 2007-11-30
SNC Lavalin Polska Sp. z o.o.
Pątnów II – blok nadkrytyczny 460 MW

Trawienie układu wodno-parowego kotła i rurociągów technologicznych bloku oraz przedmuchiwanie przegrzewaczy kotła i rurociągów wysokoprężnych bloku nadkrytycznego 460MW w El. Pątnów II. Zakres wykonywanych prac :
- dostawa elementów instalacji tymczasowych do trawienia i przedmuchiwania (rurociągi ,zbiorniki, pompy, armatura, tłumiki hałasu itp. )
- wykonanie montażu i demontażu instalacji technologicznych
- opracowanie technologii i przeprowadzenie trawienia układu wodno-parowego kotła i rurociągów technologicznych
- przeprowadzenie przedmuchiwania przegrzewaczy kotła i rurociągów pary

2007-02-01 do 2007-10-31
Enter Eko Sp. z o.o.
kocioł nr 4 w EC Kraków

Wykonanie procesu wygrzewania powłoki Hybryd MD 120 –zabezpieczenie rur ekranowych kotła przed korozją niskotlenową

2007-08-01 do 2007-09-30
Bis Izomar Sp. z o.o.
El. Katowice

Wykonanie suszenia obmurza kotła CFB /134,2 kg/h

2007-08-18 do 2007-08-25
Foster Wheeler Energia OY
Siłownia cieplna w Hucie aluminium ALUMAR – St. Luis ; Brazylia

Opracowanie szczegółowej technologii trawienia 2 kotłów parowych o wydajności 230t/h każdy

2007-05-01 do 2007-07-31
Remak S.A.
Kocioł nadkrytyczny w El. Pątnów

Wykonanie konserwacji kotła po próbie wodnej

2007-05-01 do 2007-07-31
Foster Wheeler OY

Udział w pracach rozruchowych na terenie Anglii

2007-01-03 do 2007-07-03
SNC Lavalin Polska Sp. z o.o.
Elektrownia Pątnów II

Wykonanie "pod klucz" rozruchu i uruchomienia kotła, systemu odsiarczania i innych prac- dla Bloku "A" 460 MW

2006-12-01 do 2007-06-01
CSI Gmbh
Spalarnia Odpadów na biomasę Ortner

Udział pracowników w pracach rozruchowych w Austrii

2006-06-29 do 2007-04-06
Mobotec Europe

Udział specjalistów R-R w pracach regulacyjnych na terenie Szwecji

2007-01-31 do 2007-03-31
Arctic Paper Kostrzyn S.A.
EC w Artic Paper Kostrzyn S.A

Rozruch bloku gazowo-parowego w Artic Paper Kostrzyn S.A

2006-05-01 do 2007-02-28
Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o.
Elektrownia Elektrenai na Litwie

Udział specjalisty Remak-Rozruch w pracach rozruchowych

2006-06-19 do 2007-02-28
Energoprojekt Katowice S.A.
Ciepłownia Andaluzja II w Piekarach Śląskich

Wykonanie prac rozruchowych

2006-09-15 do 2007-02-28
Polimex-Mostostal S.A.
EC Gdynia

Wykonanie kompleksowego rozruchu w ramach zadania Modernizacja Gospodarki Wodno-Ściekowej

2006-07-01 do 2007-01-31
CSI Gmbh

Udział pracowników w pracach rozruchowych w Niemczech - Schkoelen

2006-08-16 do 2006-12-31
Sirius Polska sp. z o.o.
El. Kozienice

Udział specjalistów w pracach rozruchowych IOS

2006-06-19 do 2006-12-31
Zleceniodawca
Klient końcowy
Zakres prac Termin realizacji
Veolia Energia
EC 3 Łódź

Koordynacja rozruchu kotłów K6 i K9 w EC 3 Łódź

od 2015-06-01
Andritz Energy&Environment GmbH
Mjölby / Szwecja

Rozruch bloku biomasowego w Mjölby / Szwecja

od 2015-05-18
E.ON ENERGY
Zakłady Chemiczne Marl / Niemcy

Udział w rozruchu bloku gazowo parowego w Zakładach Chemicznych w Marl /Niemcy

od 2015-05-18
INTEGRAL ENGINEERING
ZTUOK Konin

Rozruch Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie

od 2015-05-11
ALSTOM s.r.o.
Ledvice/Czechy

Udział w rozruchu kotła bloku 660 MW w Ledvicach w Czechach

od 2015-02-23
Valmet Technologies
Lovosice/Czechy

Udział w rozruchu kotła BFB bloku 25 MW w Lovosicach w Czechach

od 2015-01-15
Rafako S.A.
EDF Wrocław/ EDF Kraków

Rozruch IMOS w Spółkach Grupy EDF Polska w EC Wrocław i EC Kraków

od 2015-01-07
Alstom Estonia AS
Narva/Estonia

Udział w rozruchu maszynowni bloku 300MW w EL Narva/Estonia

od 2014-08-04
Erbud Industry Sp. Z o.o.
EC 3 Łódź

Przeprowadzenie rozruchu instalacji nawęglania w EC 3 Łódź

od 2014-07-15
Contrroltec Sp. Z o.o.
EC Zgierz

Wykonanie rozruchu turbozespołu o mocy 21 Mwe w EC Zgierz

od 2014-04-23
Polimex-Mostostal S.A.
Orlen Płock

Rozruch instalacji DeNOx (SCR) dla kotłów K1 do K6 w PKN Orlen Płock

od 2013-12-01