Strona główna  »   Realizacje  »   Montaż mechaniczny    

Montaż mechaniczny

Zleceniodawca
Klient końcowy
Zakres prac Termin realizacji
BUDIMEX S.A.
Elektrociepłownia Siekierki

Kompleksowe wykonanie prac w zakresie demontażu i montażu instalacji odazotowania oraz modernizacji instalacji odsiarczania spalin dla kotła K2 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.

2015-08-01 do 2016-08-01
PGE Elektrownia Opole S.A.
El. Opole

Wykonanie prac montażowych przy zabudowie instalacji deNOx na blokach nr 1, 2 i 4 metodami niekatalitycznymi w El. Opole w ramach Generalnego Wykonawstwa

2014-06-01 do 2015-12-01
ZE PAK S.A.
El. Pątnów

Wykonanie prac montażowych przy modernizacji kotła K1 i kotła K2 wraz z budową instalacji deNOx w El. Pątnów w ramach Generalnego Wykonawstwa

2014-01-01 do 2015-12-01
PGE Elektrownia Turów S.A.
El. Turów

Dostawa i montaż instalacji deNOx bloków 4-6 w El. Turów w ramach Generalnego Wykonawstwa

2014-03-01 do 2015-09-01
Alstom Power Sp. z o.o.
Blok 600 MW Sostanj, Słowenia

Montaż instalacji pomocniczej do chemicznego czyszczenia kotła bloku K6 – 600 MW na terenie Słowenii

2014-02-01 do 2014-07-18
TAWI S.A.
KGHM Polska Miedź S.A. Elektrociepłownia Polkowice i Elektrociepłownia Głogów

Montaż dwóch kompletnych kotłów odzyskowych w EC Polkowice i dwóch kompletnych kotłów odzyskowych w EC Głogów

2010-07-01 do 2013-12-01
TAURON Wytwarzanie S.A.
Oddział Elektrownia Łaziska

Modernizacja i remont kapitalny kotła OP650-k bloku nr 10 w EL. Łaziska

2013-07-01 do 2013-11-30
ZEC Service Sp. z o.o.
TAURON Wytwarzanie S.A., Oddział Elektrownia Jaworzno III

Modernizacja części ciśnieniowej kotła bloku nr 6 w EL. Jaworzno III

2013-02-01 do 2013-06-30
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
EDF Polska S.A.

Montaż mechaniczny instalacji biomasy  na kotle K-1 w EC Łęg-Kraków

2012-05-01 do 2012-09-01
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o.

Rozbudowa EC Gazowej w Siedlcach – Budowa Bloku Gazowo Parowego 

2010-10-01 do 2012-06-30
Polimex-Mostostal S.A.
EC Siekierki Warszawa

Wykonanie prac montażowych w ramach budowy Katalitycznych Instalacji Odazotowania Spalin

2011-08-04 do 2011-10-26
Lurgi UK
Fiddler`s Ferry

Wykonanie montażu GAWO oraz dodatkowe prace montażowe

2008-04-24 do 2011-10-18
Rafako S.A.
Elektrownia Dolna Odra

Pełnienie funkcji Generalnego Koordynatora Budowy IOS

2009-10-15 do 2011-10-18
Dalkia S.A.
EC-3

Wykonanie instalacji zdmuchiwaczy na K-6

2011-04-18 do 2011-10-18
Gaz&Oil Project Management Sp.z o.o.
Tłocznia Gazu Ziemnego Jeleniów

Posadowienie agregatu sprężarkowego

2008-12-17 do 2011-01-12
EC Będzin
EC Będzin

Modernizacja tłumików hałasu kotłów OP-140 NR 6 i 7

2009-06-15 do 2009-10-30
Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.
Elektrownia Opole

Wykonanie prac adaptacyjnych zbiornika węgla na zbiornik granulatu

2009-05-18 do 2009-08-26
SNC Lavalin Polska Sp. z o.o.
Elektrownia Pątnów

Nadzór mechaniczny nad układem nawęglania

2006-04-04 do 2009-04-30
Doosan Babcock
Elektrownia Rybnik

Wykonanie prac spawalniczych i montażowych konstrukcji i zbiorników biomasy

2008-10-01 do 2009-04-20
Rafako S.A.
Elektrociepłownia Wrocław

Wykonanie i montaż dodatkowych elementów palników kotła K-1

2009-03-22 do 2009-04-05
Lurgi UK
Fiddler's Ferry - Wielka Brytania

Wykonanie montażu GAWO oraz dodatkowe prace montażowe w Anglii

2008-04-24 do 2009-02-28
Polimex-Mostostal S.A.
Elektrociepłownia 3 Brzeg Dolny

Wykonanie montażu rurociągów 

2008-07-15 do 2009-01-31
Polimex-Mostostal S.A.
Elektrociepłownia 3 w Brzegu Dolnym

Pełnienie funkcji nadzoru mechanicznego na terenie biura budowy

2008-04-01 do 2008-12-15
PIEC-BUD Wrocław Sp. z o.o.
Zakłady Koksownicze

Wykonanie instalacji chłodzenia wody obiegowej - trasa "W"

2007-05-22 do 2008-09-30
Południowy Koncern Energetyczny S.A.
Elektrownia Łagisza

Przyłączenie bloku Nr 5 do istniejącej IOS

2007-08-27 do 2008-09-30
PIEC-BUD Wrocław Sp. z o.o.
Zakłady Koksownicze

Wykonanie instalacji chłodzenia wody obiegowej - trasa "W" na Wydziale Węglopochodnych

2007-05-22 do 2008-09-30
Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

Dostawa i montaż zbiornika magazynowego parafiny

2008-08-01 do 2008-08-10
Rafako S.A.
Elektrownia Pątnów

Montaż przegród kierujących absorberów 1 i 2 ,na Instalacji Odsiarczania Spalin, bloków 1-4

2008-06-05 do 2008-07-15
WTW Engineering Sp. z o.o.
Elektrownia Pątnów

Wykonanie prac remontowych na przenośniku zgrzebłowym instalacji odżużlania

2008-07-03 do 2008-07-05
Rafako S.A.
Elektrownia Pątnów II

Zapewnienie grupy montażowej do prac serwisowych i usuwania usterek podczas rozruchu kotła bl. Nr "A" - 460 MW

2007-05-14 do 2008-06-30
Rafako S.A.
Elektrownia Jaworzno III

Montaż urządzeń i aparatów technologicznych dla modernizacji IOS bloki 3 i 4

2007-11-15 do 2008-05-31
Sefako S.A. Boiler Factory
Elektrownia Premnitz - Niemcy

Prefabrykacja elementów rurociągów wysokoprężnych

2007-10-01 do 2007-12-31
Remak S.A.
Elektrownia Knapsack– Niemcy

Montaż rurociągów zewnętrznych na kotle Nr 11 i Nr 12

2007-05-01 do 2007-07-31
CSI Industrievertretung GmbH
SWN Neumuenster Niemcy

Prace montażowe

2007-02-06 do 2007-02-20
Energetyka Sp. z o.o.
EC Głogów

Wykonanie remontu turbosprężarek powietrza K-250 Nr 1 i 2

2006-04-25 do 2006-10-31
Energetyka Sp. z o.o.
EC3 Głogów

Wykonanie remontu średniego turbozespołu parowego LANG-13, 75 MW

2006-05-05 do 2006-07-17
Zleceniodawca
Klient końcowy
Zakres prac Termin realizacji
EDF Polska S.A. Elektrociepłownia Gdynia
Elektrociepłownia Gdynia

Wykonanie prac montażowych przy zabudowie instalacji metod pierwotnych i SNCR na dwóch kotłach BC-50 w Elektrociepłowni Gdynia w ramach generalnego wykonawstwa.

od 2016-04-01
Veolia Energia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.
Elektrociepłownia Poznań

Wykonanie prac montażowych przy zabudowie instalacji odazotowania spalin metoda SNCR na kotłach 1K2, 2K, 3K w Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu.

od 2016-04-01
Elektrociepłownia Bedzin Sp. z o.o.
Elektrociepłownia Będzin

Wykonanie prac montażowych przy budowie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. dla kotłów nr 7, nr 6, nr 5.w ramach generalnego wykonawstwa.

od 2015-06-01