Strona główna  »   Realizacje    

Realizacje

Zleceniodawca
Klient końcowy
Zakres prac Termin realizacji
KRALOVOPOLSKA RIA - Elektrownia Chvaletice w Czechach
Elektrownia Chvaletice, Czechy

Wykonanie instalacji DeNOx dla kotła B2

2016-03-14 do 2017-02-03
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Elektrownia Opole

Zabudowa instalacji DeNox w Elektrowni Opole. Kotły bloków nr 1,2 i 4. Kotły BP 1150 - węgiel kamienny + biomasa.

2013-02-01 do 2016-07-01
Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.
Elelktrownia Pątnów

Modernizacja kotłów bloków nr. 1 i 2 w Elektrowni Patnów. Koptły OP-650 - węgiel brunatny.

2013-07-01 do 2015-12-01
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Elektrownia Turów

Zabudowa instalacji SNCR e Elektyrowni Turów. Kotły bloków nr. 4,5,6. Kotły OFZ-670 węgiel brunatny.

2014-02-01 do 2015-11-01
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
Elektrociepłownia Wrocław

Zabudowa instalacji SNCR na kotle BC1 e Elektrociepłowni Wrocław. Kocioł OP-230 węgiel kamienny + biomasa.

2012-03-01 do 2014-02-01
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Elektrownia Turów

Zabudowa instalacji SNCR w Elektrowni Turów. Kotły bloków nr. 1,2,3. kotły OFZ - 670, węgiel brunatny.

2012-06-01 do 2013-12-01
Zleceniodawca
Klient końcowy
Zakres prac Termin realizacji
KRALOVOPOLSKA RIA - Elektrownia Chvaletice w Czechach
Elektrownia Chvaletice, Czechy

Wykonanie instalacji DeNOx dla dwóch kotłów K3 i K4.

od 2015-11-01
Veolia Energia Poznań Zespół Elektrociepłowni
Elektrociepłownia Poznań

Wykonanie instalacji odazotowania spalin dla wszystkich 3 bloków energetycznych.

od 2015-11-01
EDF Polska S.A. Elektrociepłownia Gdynia
Elektrociepłownia Gdynia

Dostosowanie kotłów K6 i K7 do spełnienia wymogów w zakresie emisji NOx z wykorzystaniem metod pierwotnych i wtórnych niekatalitycznych SNCR.

od 2015-11-01
Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o.
Elektrociepłownia Będzin

Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla dwóch kotłów OP-140 nr. 6 i 7 i jednego WP-70 nr. 5.

od 2014-09-01