Ogłoszenia - Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę oraz montaż instrumentu pomiarowego do badań zawartości rtęci wraz z oprzyrządowaniem, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, firma SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 10/POIR/SBB/9002/2017 w dniu 07-08-2017 roku wybrała dostawcę - firmę TSI Sp. z o.o., ul. Maronia 44, 41-506 Chorzów

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę wentylatora spalin, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, firma SBB ENERGY  S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 8/POIR/SBB 9002/2017w dniu 02-08-2017 roku wybrano dostawcę - Grupa Pulsar Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26-28.

 

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę testowych wkładów adsorpcyjnych oraz kolektorów modułów do budowy instalacji pilotażowej, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, firma SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego 9/POIR/SBB/9002/2017 w dniu 28-08-2017 roku wybrała dostawcę - firmę W.L. Gore & Associates Inc, 101 Lewisville Rd, Elkton, MD, 21921 USA

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę elementów aparatury kontrolno-pomiarowej dla automatycznej regulacji hybrydowej instalacji pilotażowej do redukcji emisji rtęci, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, firma SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 11/POIR-WO/SBB 9002/2017 w dniu 09-08-2017 roku wybrała dostawcę - firmę Endress+Hauser Polska sp. z o.o., ul. Wołowska 11, 51-116 Wrocław.

Aktualizacja:Zapytanie ofertowe nr 11/POIR-WO/SBB 9002/2017

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 11/POIR-WO/SBB 9002/2017 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę elementów aparatury kontrolno-pomiarowej dla automatycznej regulacji hybrydowej instalacji pilotażowej do redukcji emisji rtęci. Termin składania ofert upływa 08.08.2017.

Zapytanie-Ofertowe-11-POIR-SBB-9002-2017-aktualizacja-01-08-2017.pdf
Zapytanie-Ofertowe-11-POIR-SBB-9002-2017-ZAL-NR-1-aktualizacja-01-08-2017.pdf
Zapytanie-Ofertowe-11-POIR-SBB-9002-2017-ZAL-NR-2.docx
Zapytanie-Ofertowe-11-POIR-SBB-9002-2017-ZAL-NR-3.pdf

Zapytanie ofertowe nr 10/POIR-WO/SBB 9002/2017

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 10/POIR-WO/SBB 9002/2017 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę oraz montaż instrumentu pomiarowego do badań zawartości rtęci wraz z oprzyrządowaniem. Termin składania ofert upływa 31.07.2017.

Zapytanie-ofertowe-nr-10-POIR-SBB-9002-2017.pdf
Zalacznik-nr-1-10-POIR-SBB-9002-2017.docx
Zalacznik-nr-1-10-POIR-SBB-9002-2017.pdf

Zapytanie ofertowe nr 9/POIR/SBB 9002/2017

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 9/POIR/SBB 9002/2017 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę testowych wkładów adsorpcyjnych oraz kolektorów modułów do budowy instalacji pilotażowej.

9-POIR-SBB-9002-2017-EN.pdf
Zal-nr-1-do-9-POIR-SBB-9002-2017-PL.docx
Zal-nr-2-do-9-POIR-SBB-9002-2017-PL.pdf

Zapytanie ofertowe nr 8/POIR/SBB 9002/2017

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 8/POIR/SBB 9002/2017 na przedstawienie oferty cenowej na zakup wentylatora spalin. Termin składania ofert upływa 31.07.2017.

8-POIR-SBB-9002-2017-wentylator2
Zalacznik-1-do-8-POIR-SBB-9002-2017-wentylator2.docx
Zalacznik-1-do-8-POIR-SBB-9002-2017-wentylator2.pdf

Zapytanie ofertowe nr 7/POIR-WO/SBB 9002/2017

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 7/POIR-WO/SBB 9002/2017 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę, montaż elementów hybrydowej instalacji pilotażowej do redukcji emisji rtęci.

Termin składania ofert upływa 19.07.2017.

Pliki do pobrania:

9002-zapytanie-ofertowe-nr-7-POIR-SBB-9002-2017.pdf
Zal-1-do-7-POIR-SBB-9002-2017-formularz-oferty.docx
Zal-2-do-zapytania-ofertowego-nr-7-POIR-SBB 9002-2017 R1.pdf
Zal-3-Rysunki-do-7-POIR-SBB-9002-2017.zip
Zal-4-Wykaz-wykonanych-realizacji-pod-klucz.docx

Anulowanie zapytania ofertowego nr 6.1/POIR-WO/SBB 9002/2017

Informujemy, że zapytanie ofertowe nr 6.1/POIR-WO/SBB 9002/2017 na dostawę pomp w wykonaniu specjalnym do podawania wody zmywanej zostało anulowane.

Zapytanie ofertowe nr 6.1/POIR-WO/SBB 9002/2017

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 6.1/POIR-WO/SBB 9002/2017 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę pomp w wykonaniu specjalnym do podawania wody zmywanej w ramach budowy instalacji pilotażowej.

Termin składania ofert upływa 1.06.2017.

Zapytanie 6.1/POIR-WO/SBB 9002/2017

Załącznik 6.1/POIR-WO/SBB 9002/2017

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę klap na kanały spalin do budowy instalacji pilotażowej, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, firma SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 5/POIR/SBB/9002/2016 w dniu 23-03-2017 roku wybrała dostawcę - firmę Multivalve Sp. z o.o., ul. Eiffel'a 6, 44-109 Gliwice

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę, montaż oraz uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji procesem przemysłowym , w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, firma SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 4/POIR/SBB/9002/2016 w dniu 16-03-2017 roku wybrała dostawcę - firmę Gestar Automatyka Przemysłowa, ul. Wacława Gralewskiego 5-7, 20-457 Lublin

Zapytanie ofertowe nr 5/POIR/SBB/9002/2017

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 5/POIR/SBB 9002/2017 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę klap na kanały spalin do budowy instalacji pilotażowej. Termin składania ofert upływa 22.03.2017 o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe nr 5/POIR/SBB/9002/2017

Załącznik 5/POIR/SBB/9002/2017

Informujemy o zmianie treści zapytania nr 4/POIR/SBB 9002/2017

Informujemy o zmianie treści zapytania nr 4/POIR/SBB 9002/2017 w punkcie nr 3 Kryteria oceny ofert, część dotycząca kryterium obligatoryjnego nr 3 Gwarancja.

Stare brzmienie:

3. Kryterium obligatoryjne GWARANCJA (20 pkt) Pc=(Gmax/Gc)x20, gdzie: Pc ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium gwarancja, Gmax najdłuższy okres gwarancji (liczony w miesiącach) spośród wszystkich badanych ofert, Tc okres gwarancji oferty badanej. Przedmiotem oceny będzie okres gwarancji.

Nowe brzmienie:

3. Kryterium obligatoryjne GWARANCJA (20 pkt) Pc=(Gc/Gmax)x20, gdzie: Pc ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium gwarancja, Gmax najdłuższy okres gwarancji (liczony w miesiącach) spośród wszystkich badanych ofert, Gc okres gwarancji oferty badanej. Przedmiotem oceny będzie okres gwarancji.

Pozostała treść zapytania nr 4/POIR/SBB 9002/2017, w tym termin złożenia oferty, pozostaje bez zmian.

Zapytanie ofertowe nr 4/POIR/SBB/9002/2017

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 4/POIR/SBB 9002/2017 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę szafy zasilająco-sterowniczej do budowy instalacji pilotażowej. Termin składania ofert upływa 13.03.2017 o godz. 13.00.

4-POIR-SBB-9002-2017-Szafa-sterownicza.pdf

4-POIR-SBB-9002-2017-Szafa-sterownicza.docx

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę testowych wkładów adsorpcyjnych oraz kolektorów modułów do budowy instalacji pilotażowej, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, firma SBB ENERGY  S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego 2/POIR/SBB/9002/2016 w dniu 1-02-2017 roku wybrała dostawcę - firmę W.L. Gore & Associates Inc, 101 Lewisville Rd, Elkton, MD, 21921 USA

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę wentylatora spalin wraz silnikiem i falownikiem do budowy instalacji pilotażowej, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, firma SBB ENERGY  S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego 3/POIR/SBB/9002/2016 w dniu 7-02-2017 roku wybrała dostawcę - firmę Bint sp. z o.o., ul. Legionów 26-28, 43-300 Bielsko-Biała

Przedłużenie terminu składania ofert na zapytanie ofertowe nr 2/POIR/SBB/9002/2016

In connection with the planned implementation of the project entitled .: Hybrid integrated adsorption system to reduce mercury emissions with the use of high-efficiency polymer components in the company SBB Energy SA, which will be implemented under the Smart Growth Operational Programme 2014-2020 Measure 1.2, we would like to inform you that the deadline of delivering offers on tender inquiry no. 2/POIR/SBB 9002/2016 to submit a price quotation for the supply of test cartridges and collectors for the construction of a pilot plant has been extended to 31.01.2017, 15.00 PM.

2-POIR-SBB-9002-2016-ENGLISH-20012017

2-POIR-SBB-9002-2016-POLSKI-20012017

Przedluzenie-terminu-zbierania-ofer-2017-01-20-EN

Przedluzenie-terminu-zbierania-ofer-2017-01-20-PL

Przedłużenie terminu składania ofert na zapytanie ofertowe nr 3/POIR/SBB/9002/2016

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, informujemy, że termin składania ofert na zapytanie ofertowe nr 3/POIR/SBB 9002/2016 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę wentylatora spalin wraz silnikiem i falownikiem do budowy instalacji pilotażowej został przedłużony do 31.01.2017 do godz. 15.00

3-POIR-SBB-9002-2016-20012017.docx

Informacja-o-przedluzeniu-terminu-zbierania-ofert-2017-01-20.pdf

Zapytanie ofertowe nr 3/POIR/SBB/9002/2016

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 3/POIR/SBB 9002/2016 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę wentylatora spalin wraz silnikiem i falownikiem do budowy instalacji pilotażowej.

Załączniki:

3-POIR-SBB-9002-2016.pdf

3-POIR-SBB-9002-2016.docx

Zalacznik_3-POIR-SBB-9002-2016.docx

Zapytanie ofertowe nr 2/POIR/SBB/9002/2016

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 2/POIR/SBB 9002/2016 na przedstawienie oferty cenowej na dostawę testowych wkładów adsorpcyjnych oraz kolektorów modułów do budowy instalacji pilotażowej.

Załączniki:

2-POIR-SBB-9002-2016_ENGLISH.PDF

2-POIR-SBB-9002-2016_POLSKI.PDF

Zalacznik_2-POIR-SBB-9002-2016.docx

Attachements_2-POIR-SBB-9002-2016.docx

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup usługi związanej z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2 SBB ENERGY S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego 1/POIR/SBB 9002/2016 w dniu 19.12.2016 roku wybrano Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej na dostawcę ww. usługi.

Zapytanie ofertowe nr 1/POIR/SBB/9002/2016

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysoko efektywnych komponentów polimerowych w firmie SBB Energy S.A., który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2, zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 1/POIR/SBB 9002/2016 na przedstawienie oferty cenowej na wsparcie merytoryczne na etapie projektowania instalacji pilotowej oraz doradztwo w zakresie budowy i implementacji modelu matematycznego pozwalającego na modelowanie procesu redukcji rtęci ze spalin powstających w wyniki spalania paliw kopalnych w blokach energetycznych opalanych węglem brunatnym przez podawanie węgla aktywnego oraz instalację adsorpcyjny modułów wykonanych z materiału hydrofobowego.

Dodatkowe informacje w załączeniu.:

1. Zapytanie_1_POIR_SBB_9002_2016 pobierz

2. Wzor_oferty_1_POIR_SBB_9002_2016 pobierz

3. Sprostowanie do zapytania pobierz